ČSN ISO 3470 (300542) Zrušená norma

Osobní automobily. Odmlžovací systémy čelního skla. Zkušební metoda

ČSN ISO 3470 Osobní automobily. Odmlžovací systémy čelního skla. Zkušební metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma uvádí zkušební metodu pro odmlžovací systémy, pokud jsou namontovány, osobních automobilů (termín 3.1.1. v ISO 3833:1977). Zkoušky není nutné opakovat na typech motorových vozidel, které se od sebe neliší vzhledem k následujícím základním znakům ovlivňujícím účinnost odmlžování:
a) tvar, rozměry a charakteristika čelního skla;
b) charakteristika každého systému určeného výrobcem vozidla pro odmlžování čelního skla;
c) počet sedadel stanovený výrobcem vozidla; Tato mezinárodní norma nestanoví referenční plochy nebo účinnost odmlžování.
POZNÁMKA 1 - Zkoušky podobného druhu na čelním skle a zadním okně je možno provádět současně.
Zkoušky se provádějí při teplotě -3 °C ± 1 °C, neboť toto je prakticky minimální teplota, při níž může normálně nastat zamlžení definované v 3.1.

Označení ČSN ISO 3470 (300542)
Katalogové číslo 16044
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963160443
Norma byla zrušena k 1. 6. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)