ČSN 66 2109 (662109) Zrušená norma

Benzen a jeho homology. Teplota zkalení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Zcela v úvodu norma je uvedeno toto: Upozornění: Benzen a jeho homology jsou hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65 0201. Poškozují zdraví při nadýchání par, požití popř. potřísnění pokožky. Při práci a manipulaci s nimi je nutno dodržovat ČSN 01 8003, ČSN 01 8010 a příslušné předpisy o hygieně a bezpečnosti. Dále není uvedeno - jako obvykle, co je předmětem normy - ale je přímo uvedena: Podstata zkoušky: Teplota zkalení je teplota, při které se vzorek za stejnoměrného ochlazování zakalí vyloučenou vodou. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 66 2109 byla vydána v dubnu 1994. Nahradila čl. 24 až 28, ČSN 66 2109 z 8.7.1965 a společně s ČSN 66 2100, ČSN ISO 5275 (66 2102), ČSN ISO 5277 (66 2103) a ČSN ISO 5278 (66 2101) ruší ČSN 66 2109 z 8.7.1965 v plném rozsahu.

Označení ČSN 66 2109 (662109)
Katalogové číslo 16140
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963161402
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 21 09
  • ČSN 662109
  • ČSN 66 21 09 : 1994
  • ČSN 662109:1994
  • ČSN 66 2109:1994