ČSN P ENV 1994-1-1 (732089) Zrušená norma

Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1994-1-1. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1994-1-1 (Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí, část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby a Národní aplikační dokument (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh konstrukcí stavěných v České republice. EN, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li EN převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je dodat chybějící informace, vztahující se zejména k zatížení staveb a používaným materiálům. NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1994-1-1 jako alternativního předpisu k ČSN 73 2089 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 4 je určen pro návrh spřažených konstrukcí a prvků pozemního a inženýrského stavitelství. Spřažené konstrukce a prvky jsou vyrobeny z konstrukční oceli a železového nebo předpjatého betonu spojených tak, aby společně přenášely příslušné zatížení. Tento Eurokód se týká pouze požadavků únosnosti, použitelnosti a životnosti konstrukcí. Ostatní požadavky, jako např. na tepelné či zvukové izolace, se v Eurokódu neuvádějí. Nesmírně rozsáhlý návrh normy (211 stran) normalizuje základy pro navrhování, použité materiály, mezní stavy únosnosti a použitelnosti, provádění, zkoušky apod. a v přílohách A až F některé zjednodušené postupy, výpočty, souvisící dokumenty a v neposlední řadě text Národního aplikačního dokumentu (NAD) pro Českou republiku. apod. ČSN P ENV 1994-1-1 (73 2089) byla vydána v dubnu 1994.

Označení ČSN P ENV 1994-1-1 (732089)
Katalogové číslo 16296
Cena 1 530 Kč1530
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 212 stran formátu A4
EAN kód 8590963162966
Změny a opravy Z1 10.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1994-1-1 (731470)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)