ČSN EN 55011 (334225) Zrušená norma

Meze a metody měření charakteristik elektromagnetického rušení od průmyslových, vědeckých a lékařských (PLV) zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 55011:1991. Meze a metody měření, jichž se týká tato publikace, jsou použitelné pro průmyslové, vědecké a lékařské zařízení (dále jen PVL), jako jsou definovány v čl. 3 a pro elektroerozní stroje. Požadavky, týkající se osvětlovacích zařízení jsou stanoveny v normě EN 55015, která do dubna 1994 nebyla do soustavy ČSN zavedena. Kapitola 3 se nazývá: Národní ustanovení a kmitočty určené pro užití v zařízeních PVL. Obsahuje většinou tabelárně zpracovaná kmitočtová pásma. Za pozornost stojí kapitola 11, která zní: Bezpečnostní opatření: PVL zařízení mohou vzhledem ke své povaze vyzařovat elektromagnetické vlny s úrovní osobám nebezpečnou. Před započetím zkoušek rušivého elektromagnetického vyzařování je třeba PVL zařízení prověřit pomocí příslušného záření. Dále jsou uvedeny náčrty, jak se to má provádět. ČSN EN 55011 (33 4225) byla vydána v dubnu 1994. Nahradila ČSN 33 4225 z 5.4.1986.

Označení ČSN EN 55011 (334225)
Katalogové číslo 16062
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963160627
Norma byla zrušena k 1. 8. 1999
a nahrazena ČSN EN 55011 (334225)