ČSN ISO 5277 (662103) Zrušená norma

Aromatické uhlovodíky. Stanovení zbytku po odpaření výrobků s bodem varu do 150 °C

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5277:1981. Určuje metodu pro stanovení zbytku po odpaření aromatických uhlovodíků. Metoda se používá pro aromatické uhlovodíky s bodem varu nižším nebo rovnajícím se 150 °C. Spodní mez zkoušky je 1 mg.100-1ml. Za pozornost stojí tato
Poznámka: Vzhledem k toxicitě produktů, se kterými se manipuluje, se postup uvedený v této normě liší od postupu, který je uveden v ISO 759 Těkavé organické kapaliny pro průmyslové použití. Stanovení vysušeného zbytku po odpaření na vodní lázni. Základní metoda. Podstata zkoušky: Zkoušený se odpařuje na odvážené misce a určí se rozdíl hmotnosti, který představuje zbytek pro odpaření. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 5277 (66 2103) byla vydána v dubnu 1994. Nahradila čl. 122 až 126 ČSN 66 2109 z 8.7.1965 a společně s ČSN 66 2100, ČSN 66 2109, ČSN ISO 5275 (66 2102), ČSN ISO 5278 (66 2101) ruší ČSN 66 2109 z 8.7.1965 v plném rozsahu.

Označení ČSN ISO 5277 (662103)
Katalogové číslo 16149
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963161495
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)