ČSN IEC 605-3-3 (010644) Zrušená norma

Zkoušky bezporuchovosti zařízení. Část 3-3: Doporučené zkušební podmínky. Zařízení pro stacionární použití na místech částečně chráněných proti povětrnosti - nízký stupeň simulace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 605-3-3:1992. Tento díl IEC 605-3 obsahuje doporučené zkušební podmínky, na které se odkazuje v článku 8.4 ČSN IEC 605-1. Během vystavení zkušebním podmínkám mají být zkušební vzorky sledovány podle čl.9.1 ČSN IEC 605-1. Tato část normy se používá pro zařízení instalovaná na místech částečně chráněných proti povětrnosti v klimatech náležejících do skupiny "mírná klimata" podle IEC 721-2-1. Stupeň simulace je nízký. Zkušební cyklus uvedený v této normě není určen k tomu, aby nahrazoval zkoušky pro jiné účely, jako jsou kvalifikační zkoušky, zkoušky funkceschopnosti, zkoušky vlivu činitelů prostředí a zkoušky pro ověřování schopnosti přežít nebo fungovat při extrémních podmínkách skladování, přepravy nebo užití. ČSN IEC 605-3-3 (01 0644) byla vydána v dubnu 1994.

Označení ČSN IEC 605-3-3 (010644)
Katalogové číslo 16154
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963161549
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 605-2 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

ČSN IEC 60605-4 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

ČSN IEC 60605-6 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch