ČSN EN 60873 (180431) Zrušená norma

Metody hodnocení provozuschopnosti elektrických a pneumatických analogových pásových zapisovačů pro použití v systémech řízení průmyslových procesů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60873:1993. Účelem této normy je specifikovat jednotné metody zkoušek pro hodnocení provozuschopnosti elektrických a pneumatických analogových pásových zapisovačů vycházejících při své činnosti z unifikovaného signálu, které mohou být použity při řízení procesů. Není-li požadováno úplné hodnocení podle této normy, provedou se ty zkoušky, které jsou vyžadovány, a výsledky se uvedou v souladu s příslušnými částmi této normy. ČSN EN 60873 (18 0431) byla vydána v dubnu 1994.

Označení ČSN EN 60873 (180431)
Katalogové číslo 16063
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963160634
Změny a opravy Z1 8.04t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN EN 60873-1 (180431)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)