ČSN ISO 3468 (300541) Zrušená norma

Osobní automobily. Odmrazovací systémy čelního skla. Zkušební metoda

ČSN ISO 3468 Osobní automobily. Odmrazovací systémy čelního skla. Zkušební metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma uvádí zkušební metodu pro odmrazovací systémy čelního skla osobních automobilů (termín 3.1.1 v ISO 3833:1977) pokud jsou namontovány. Zkoušky je nutné opakovat na typech motorových vozidel, které se od sebe liší vzhledem k následujícím základním znakům ovlivňujícím účinnost odmrazování:
a) tvar, rozměry a charakteristika čelního skla;
b) charakteristika každého systému určeného výrobcem vozidla pro odmrazování čelního skla;
Tato mezinárodní norma nestanoví referenční plochy nebo účinnost odmrazování.
POZNÁMKA - Zkoušky podobného druhu na čelním skle a zadním okně je možno provádět současně.
Zkušební podmínky -18 °C ±3 °C stanovené v této mezinárodní normě splňují většinu požadavků na chlad v našich klimatických podmínkách. Mohou nastat případy, kde se vyskytují nižší teploty a tyto případy mohou být uvedeny v dalších normách.

Označení ČSN ISO 3468 (300541)
Katalogové číslo 16043
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963160436
Norma byla zrušena k 1. 6. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)