ČSN 46 1100-2 (461100) Zrušená norma

Obilí potravinářské. Část 2: Pšenice potravinářská

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 a 4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1100 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, Část 2 Pšenice potravinářská, Část 3 Pšenice tvrdá, část 4 Žito, Část 5 Ječmen sladovnický, Část 6 Ječmen potravinářský, Část 7 Oves potravinářský, Část 8 Kukuřice potravinářská. Tato druhá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky pšenice obecné (Triticum aestivum L.) určené ke zpracování na potravinářské výrobky. Neplatí pro pšenici tvrdou (Triticum durum Dest.), pšenici krmnou a pro osivo. Významné jsou zezávazněné čl. kapitoly 2 - Technické požadavky a to pokud jde o příměsi a nečistoty. Čl.2.1 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.2.2 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Dále jsou zezávazněny v kap. 3 - Zdravotní nezávadnost. Čl.3.1, který stanoví: "Kromě požadavků stanovených v této normě musí pšenice potravinářská odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010." Dále je závazný čl.3.2, který stanoví: "Pšenice potravinářská musí být zdravá, vyzrálá, bez cizích pachů a škůdců. Nesmí obsahovat: a) zrna zjevně naplesnivělá a plesnivá; b) zrna napadená plošticí; c) zrna snětivá (posouzená podle ČSN 46 1011). Konečně je závazná kap. 4, která se týká dodávání, zřejmě proto, že obsahuje - mezi jiným - max. obsah příměsí (3,0 %). ČSN 46 1100-2 byla vydána v dubnu 1994. Nahradila ČSN 46 1141 z 26.11.1984.

Označení ČSN 46 1100-2 (461100)
Katalogové číslo 16074
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963160740
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN 46 1100-2 (461100)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1100-1 (461100)
Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1100-3 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

ČSN 46 1100-4 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

ČSN 46 1100-5 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

ČSN 46 1100-7 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

ČSN 46 1100-8 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461100-2
  • ČSN 46 11 00-2