ČSN ISO 2081 (038511) Zrušená norma

Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2081:1986. Stanoví požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli. V čistě technické normě, obsahující zejména požadavky na poodmínky, technický život a klasifikaci povlaku, tepelné zpreacování a požadavky na povlak jsou v kapitole "zkušební metody" zajímavé údaje k ochraně zdraví. Např. v čl.10.1.2.1 - Měření tloušťky na výrobcích malých - rozměrů se mj. uvádí: "Výrobky se zváží s přesností na celé miligramy a povlak zinku se při teplotě laboratoře sejme pomocí jednoho z roztoků stanovených v 10.1.2.2." a ihned je tučně vytištěno: "VÝSTRAHA: Použití snímacích roztoků je spojeno s nebezpečím, a proto je nutné pečlivě dodržovat opatření uvedená v 10.1.2.2." Tentio článek, dříve než uvede složení snímacích roztoků uvádí opět tučnětoto: "VÝSTRAHA - Oxid antimonitý (Sb2O3) rozpuštěný v kyselině chlorovodíkové a chlorid antimonitý (SbCl3) jsou jedovaté. Je nutno zabránit zasažení kůže. Při použití snímacího roztoku a) nebo b) se během snímání může uvolňovat stibin (SbH3), což je velmi jedovatý plyn. Je zapotřebí dodržet přísná opatření, aby se zabránilo jeho vdechnutí. Snímání se provádí v digestoři." A dále: "Roztok formaldehydu je toxický, dráždivý a způsobuje popáleniny. Je nutno zabránit vdechnutí par. Je nutno zabránit zasažení kůže a očí." Toto pozoruhodné upozornění je zatím v podobných normách spíše výjimkou. ČSN ISO 2081 (03 8511) byla vydána v dubnu 1994. Nahradila ČSN 03 8511 z 2.2.1987.

Označení ČSN ISO 2081 (038511)
Katalogové číslo 16126
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963161266
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN EN 12329 (038511)