ČSN IEC 605-3-4 (010644) Zrušená norma

Zkoušky bezporuchovosti zařízení. Část 3-4: Doporučené zkušební podmínky. Přenosná a nestacionární zařízení - nízký stupeň simulace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 605-3-4:1992. Tento díl IEC 605-3 obsahuje doporučené zkušební podmínky, na které odkazuje čl.8.4 ČSN IEC 605-1. Během vystavení zkušebním podmínkám mají být zkušební vzorky sledovány podle čl.9.1 ČSN IEC 605-1. ČSN IEC 605-3-4 (01 0644) byla vydána v dubnu 1994.

Označení ČSN IEC 605-3-4 (010644)
Katalogové číslo 16155
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963161556
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 605-2 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

ČSN IEC 60605-4 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

ČSN IEC 60605-6 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch