ČSN (normy i změny) z prosince 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10302-2 (011673) - prosinec 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

340 Kč

ČSN EN ISO 14253-2 (014100) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku

570 Kč

ČSN EN ISO 14253-3 (014100) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření

230 Kč

ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12780-2 (014140) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12781-2 (014146) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12181-2 (014151) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12180-2 (014156) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-4 (018234) - prosinec 2011

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14825 (018281) - prosinec 2011 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

8 700 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13141-4 (127131) - prosinec 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (134510) - prosinec 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60534-2-1/změna Z1 (134510) - prosinec 2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

Změna byla zrušena k 4. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN 16147/Oprava 1 (143015) - prosinec 2011

Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-3-18 (184001) - prosinec 2011

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN ISO 10218-2 (186502) - prosinec 2011

Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace

570 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-41/Oprava 1 (274003) - prosinec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

20 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

TNI 33 2000-5-51 (332000) - prosinec 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

350 Kč

ČSN EN 50090-2-1/změna Z1 (332150) - prosinec 2011

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-1: Přehled systému - stavba

Změna byla zrušena k 21. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 3201/změna Z1 (333201) - prosinec 2011

Elektrické instalace nad AC 1 kV

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50522 (333201) - prosinec 2011

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

550 Kč

ČSN EN 61936-1 (333201) - prosinec 2011

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.12t, A1 11.14t, Oprava 3 10.15t, Oprava 2 10.15t

1 060 Kč

ČSN EN 61000-4-21 ed. 2 (333432) - prosinec 2011 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61000-4-21/změna Z1 (333432) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory

Změna byla zrušena k 3. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-22 (333432) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50065-1 ed. 2 (333435) - prosinec 2011 aktuální vydání

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

340 Kč

ČSN EN 50065-1/změna Z1 (333435) - prosinec 2011

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

Změna byla zrušena k 21. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61851-1 ed. 2 (341590) - prosinec 2011

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.17t, Z3 6.20t

Norma bude zrušena k 5. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

614 Kč

ČSN EN 61851-1/změna Z1 (341590) - prosinec 2011

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-1/změna Z1 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-10/změna Z1 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 10: Spirálové přívody

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-11/změna Z2 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: Kabely pro svítidla

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-12/změna Z2 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně. Část 12: Tepelně odolné ohebné kabely a šňůry

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-13/změna Z2 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Dvou nebo vícežilové kabely izolované PVC odolné oleji

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-14/změna Z1 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Ohebné kabely a šňůry s bezhalogenovou termoplastickou izolací a pláštěm

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-15/změna Z1 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Jednožilové vodiče pro pevné uložení s bezhalogenovou termoplastickou izolací

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-3/změna Z3 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Vodiče pro pevná uložení

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-5/změna Z3 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 5: Ohebné kabely a šňůry

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-7/změna Z2 (347410) - prosinec 2011

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V - Část 7: Vodiče pro pevné uložení s teplotou jádra 90 °C

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50525-1 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 50525-2-11 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-12 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-21 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací

350 Kč

ČSN EN 50525-2-22 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-31 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-41 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-42 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-42: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely se sesítěnou EVA izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-51 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-71 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-72 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-72: Kabely pro všeobecné použití - Ploché rozdělitelné kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-81 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování

190 Kč

ČSN EN 50525-2-82 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-82: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěnou elastomerovou izolací pro dekorativní řetězce

190 Kč

ČSN EN 50525-2-83 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-3-11 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-21 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-21: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-31 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-31: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-41 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

190 Kč

ČSN 34 7470-1/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-10 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 10: Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-11 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: EVA šňůry a ohebné kabely

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-12 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 12: Tepelně odolné šňůry a ohebné kabely EPR

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-13 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Bezhalogenové ohebné kabely s nízkou emisí kouře

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-14 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Vysoce ohebné šňůry

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-15 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Vícežilové kabely z tepelně odolné silikonové pryže

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-16 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 16: Vodě odolné kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-3 ed. 2/změna Z2 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-4 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-6/změna Z3 (347470) - prosinec 2011

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 6: Svařovací vodiče

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-7/změna Z3 (347470) - prosinec 2011

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 7: Vodiče se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní zapojení s teplotou jádra do 110 °C

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-8/změna Z3 (347470) - prosinec 2011

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 8: Kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní řetězce

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-9 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Jednožilové bezhalogenové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí kouře

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001) - prosinec 2011 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

440 Kč

ČSN EN 60076-2/změna Z1 (351002) - prosinec 2011

Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení

Změna byla zrušena k 30. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 1111-1/změna Z1 (351111) - prosinec 2011

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení 24 kV

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 1111-2/změna Z1 (351111) - prosinec 2011

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení je 36 kV

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61954 ed. 2 (351611) - prosinec 2011 aktuální vydání

Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14t, A2 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

930 Kč

ČSN EN 61954/změna Z1 (351611) - prosinec 2011

Výkonová elektronika pro elektrické přenosové a distribuční sítě - Zkoušení tyristorových spínačů pro statické kompenzátory VAR

Změna byla zrušena k 26. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61810-2/změna Z1 (353412) - prosinec 2011

Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-17-2 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-2 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-3 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60512-9-4 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 512-9/změna Z10 (354055) - prosinec 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50550 (354195) - prosinec 2011

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.12t, A1 4.15t

525 Kč

ČSN EN 60130-9 ed. 2 (354602) - prosinec 2011 aktuální vydání

Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60130-9/změna Z1 (354602) - prosinec 2011

Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení

Změna byla zrušena k 30. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60269-6 (354701) - prosinec 2011

Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů

350 Kč

ČSN EN 60099-8 (354870) - prosinec 2011

Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma bude zrušena k 19. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 62244 (356575) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62327 (356576) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 7. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 62363 (356577) - prosinec 2011

Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62047-8 (358775) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 8: Zkušební metoda ohýbání proužku pro měření tahových vlastností tenkých vrstev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60191-6-17 (358791) - prosinec 2011

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-17: Všeobecná pravidla pro přípravu obrysového nákresu pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Návod pro návrh vrstvových pouzder - Pouzdra P-PFBGA a P-PFLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60747-5-1/změna Z1 (358797) - prosinec 2011

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

32 Kč

ČSN EN 60747-5-2/změna Z1 (358797) - prosinec 2011

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

32 Kč

ČSN EN 60747-5-3/změna Z1 (358797) - prosinec 2011

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

32 Kč

ČSN EN 60747-5-5 (358797) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

760 Kč

ČSN EN 60749-21 ed. 2 (358799) - prosinec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-21/změna Z1 (358799) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost

Změna byla zrušena k 12. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-29 ed. 2 (358799) - prosinec 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-29/změna Z1 (358799) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření

Změna byla zrušena k 12. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-30/změna A1 (358799) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (359213) - prosinec 2011 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-44/změna Z1 (359213) - prosinec 2011

Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka

Změna byla zrušena k 25. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-47 ed. 3/Oprava 1 (359251) - prosinec 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 23. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61167 +A1 až A3/změna Z1 (360250) - prosinec 2011

Halogenidové výbojky

Změna byla zrušena k 4. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61184 ed. 2/změna A1 (360382) - prosinec 2011

Bajonetové objímky

Změna byla zrušena k 26. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62386-210 (360540) - prosinec 2011

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50564 (361060) - prosinec 2011

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby energie nízkého příkonu

440 Kč

ČSN EN 62301/změna Z1 (361060) - prosinec 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření příkonu pohotovostního režimu

Změna byla zrušena k 3. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62115/změna A2 (361338) - prosinec 2011

Elektrické hračky - Bezpečnost

Změna bude zrušena k 21. únoru 2022.

230 Kč

ČSN EN 60745-1 ed. 2 (361550) - prosinec 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 900 Kč

ČSN EN 60745-1 ed. 3/Oprava 1 (361551) - prosinec 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 61029-1 ed. 2 (361580) - prosinec 2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.11t, A12 12.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

840 Kč

ČSN EN 61029-1 ed. 2/změna A11 (361580) - prosinec 2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 61029-1 ed. 2/změna A12 (361580) - prosinec 2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 61029-1 ed. 3/Oprava 1 (361581) - prosinec 2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 61029-2-12 (361581) - prosinec 2011

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 21. červnu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 62660-2 (364328) - prosinec 2011

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61951-2 ed. 2/změna Z1 (364385) - prosinec 2011

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid

Změna byla zrušena k 29. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62509 (364626) - prosinec 2011

Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy - Výkonnost a funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50548 (364627) - prosinec 2011

Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14t, A2 9.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

865 Kč

ČSN EN 60601-2-57 (364801) - prosinec 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití

350 Kč

ČSN 36 5601/změna Z2 (365601) - prosinec 2011

Systémy silniční dopravní signalizace

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50556 (365601) - prosinec 2011

Systémy silniční dopravní signalizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.16t, Z2 2.19t

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

504 Kč

ČSN EN 60065/změna A12 (367000) - prosinec 2011

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61937-10 (367552) - prosinec 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 10: Bitový tok nelineární PCM podle MPEG-4 formátu bezztrátového kódování (ALS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50090-1 (368051) - prosinec 2011

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace

340 Kč

ČSN EN 62574 (368617) - prosinec 2011

Zvukové, obrazové a multimediální systémy - Všeobecné přidělení kanálu vícekanálového zvuku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60118-13 ed. 2/změna Z1 (368860) - prosinec 2011

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Změna byla zrušena k 16. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860) - prosinec 2011

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60950-1 ed. 2/změna A12 (369060) - prosinec 2011

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

190 Kč

ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62040-3/změna Z1 (369066) - prosinec 2011

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

Změna byla zrušena k 18. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50174-1 ed. 2/změna A1 (369071) - prosinec 2011

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

Změna bude zrušena k 21. květnu 2021.

230 Kč

ČSN EN 50174-2 ed. 2/změna A1 (369071) - prosinec 2011

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

Změna bude zrušena k 21. květnu 2021.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-1 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-5 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 1560 (420005) - prosinec 2011 aktuální vydání

Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů

230 Kč

ČSN EN 10351 (420527) - prosinec 2011

Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12513 (420961) - prosinec 2011 aktuální vydání

Slévárenství - Otěruvzdorné litiny

230 Kč

ČSN EN 1559-1 (421260) - prosinec 2011 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0186-10 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti

125 Kč

ČSN 56 0186-2 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN 56 0186-4 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu

125 Kč

ČSN 56 0187-2 (560187) - prosinec 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu

230 Kč

ČSN 56 0187-3 (560187) - prosinec 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků

190 Kč

ČSN EN ISO 22118 (560653) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22119 (560654) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 56 9603 (569603) - prosinec 2011 aktuální vydání

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky

440 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 6731 (570535) - prosinec 2011 aktuální vydání

Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 6734 (570731) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1555-4 (646412) - prosinec 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12948 (654840) - prosinec 2011 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra

190 Kč

ČSN EN 15705 (654877) - prosinec 2011 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B)

230 Kč

ČSN EN 15956 (654886) - prosinec 2011

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách

125 Kč

ČSN EN 15957 (654887) - prosinec 2011

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12705 (668656) - prosinec 2011 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 13079 (704206) - prosinec 2011

Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Trubičky pro měření rychlosti sedimentace erytrocytů Westergrenovou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13130 (704300) - prosinec 2011

Laboratorní sklo - Exsikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13132 (704322) - prosinec 2011

Laboratorní sklo - Petriho misky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-2/Oprava 2 (730036) - prosinec 2011

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

20 Kč

ČSN EN 1998-4/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1998-5/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 1998-6/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

550 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - prosinec 2011 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13420 (746809) - prosinec 2011

Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 13508-2 +A1 (756901) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

990 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17076-2 (793863) - prosinec 2011

Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 2: Metoda Martindale za použití kotouče s kuličkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16181 (795640) - prosinec 2011

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení ftalátů v obuvnických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 11260/změna Z1 (836225) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16072 (836440) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14240-1 (836441) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14240-2 (836441) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22030 (836445) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20963 (836452) - prosinec 2011

Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16130 (838051) - prosinec 2011

Charakterizace odpadů - Ověření na místě

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13408-3 (855264) - prosinec 2011

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace

230 Kč

ČSN EN ISO 15912/změna A1 (856349) - prosinec 2011

Stomatologie - Zatmelovací hmoty a žáruvzdorné modelové materiály

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 (874609) - prosinec 2011

Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 433-1 V1.3.1 (875033) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 (875033) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 (875111) - prosinec 2011

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 (875111) - prosinec 2011

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 (875111) - prosinec 2011

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 (875125) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 729-1 V1.1.2 (875158) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 (875158) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 (875159) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 (875159) - prosinec 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, zkušební uspořádání pro vysílače využívající technologii OFDM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.2.1 (879049) - prosinec 2011

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 28706-5 (945040) - prosinec 2011

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč