Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z prosince 2011

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
89797 ČSN EN ISO 14006 (010906) - prosinec 2011
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu
440 Kč vč. DPH
89634 ČSN ISO 29821-1 (011464) - prosinec 2011
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Část 1: Všeobecné pokyny
340 Kč vč. DPH
89820 ČSN ISO 10302-2 (011673) - prosinec 2011
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí
340 Kč vč. DPH
89696 ČSN EN ISO 14253-2 (014100) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku
570 Kč vč. DPH
89679 ČSN EN ISO 14253-3 (014100) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření
230 Kč vč. DPH
89675 ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti
230 Kč vč. DPH
89676 ČSN EN ISO 12780-2 (014140) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89677 ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti
230 Kč vč. DPH
89678 ČSN EN ISO 12781-2 (014146) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89673 ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti
230 Kč vč. DPH
89674 ČSN EN ISO 12181-2 (014151) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89671 ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti
230 Kč vč. DPH
89672 ČSN EN ISO 12180-2 (014156) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89244 ČSN P CEN/TS 15531-4 (018234) - prosinec 2011
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
89541 ČSN EN ISO 14825 (018281) - prosinec 2011 aktuální vydání
Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
7 400 Kč vč. DPH
89806 ČSN EN 13523-11 (038761) - prosinec 2011 aktuální vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem)
125 Kč vč. DPH
89429 ČSN ISO 6406 (078540) - prosinec 2011 aktuální vydání
Lahve na plyny - Bezešvé ocelové lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení
440 Kč vč. DPH
89212 ČSN EN 13053 +A1 (127005) - prosinec 2011 aktuální vydání
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
89213 ČSN EN 13141-4 (127131) - prosinec 2011 aktuální vydání
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89732 ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (134510) - prosinec 2011 aktuální vydání
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.16tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
89733 ČSN EN 60534-2-1/změna Z1 (134510) - prosinec 2011
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách
Změna byla zrušena k 4. květnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89781 ČSN EN 16147/Oprava 1 (143015) - prosinec 2011
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89211 ČSN EN 61784-3-18 (184001) - prosinec 2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.17tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
780 Kč vč. DPH
89828 ČSN EN ISO 10218-2 (186502) - prosinec 2011
Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace
570 Kč vč. DPH
89692 ČSN EN 81-41/Oprava 1 (274003) - prosinec 2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
20 Kč vč. DPH
89276 ČSN EN 14535-1 +A1 (284031) - prosinec 2011 aktuální vydání
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu
340 Kč vč. DPH
89600 ČSN EN 15595 +A1 (284043) - prosinec 2011 aktuální vydání
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola
550 Kč vč. DPH
88362 TNI 33 2000-5-51 (332000) - prosinec 2011
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010
350 Kč vč. DPH
89620 ČSN EN 50090-2-1/změna Z1 (332150) - prosinec 2011
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-1: Přehled systému - stavba
Změna byla zrušena k 21. únoru 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88638 ČSN 33 3201/změna Z1 (333201) - prosinec 2011
Elektrické instalace nad AC 1 kV
Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88607 ČSN EN 50522 (333201) - prosinec 2011
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV
550 Kč vč. DPH
88637 ČSN EN 61936-1 (333201) - prosinec 2011
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.12t, A1 11.14t, Oprava 2 10.15t, Oprava 3 10.15t


1 060 Kč vč. DPH
89785 ČSN EN 61000-4-21 ed. 2 (333432) - prosinec 2011 aktuální vydání
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
89786 ČSN EN 61000-4-21/změna Z1 (333432) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory
Změna byla zrušena k 3. březnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89784 ČSN EN 61000-4-22 (333432) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89800 ČSN EN 50065-1 ed. 2 (333435) - prosinec 2011 aktuální vydání
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení
340 Kč vč. DPH
89801 ČSN EN 50065-1/změna Z1 (333435) - prosinec 2011
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení
Změna byla zrušena k 21. březnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89690 ČSN EN 61851-1 ed. 2 (341590) - prosinec 2011 aktuální vydání
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.17t


582 Kč vč. DPH
89689 ČSN EN 61851-1/změna Z1 (341590) - prosinec 2011
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89738 ČSN 34 7410-1/změna Z1 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89740 ČSN 34 7410-10/změna Z1 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 10: Spirálové přívody
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89762 ČSN 34 7410-11/změna Z2 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: Kabely pro svítidla
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89735 ČSN 34 7410-12/změna Z2 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně. Část 12: Tepelně odolné ohebné kabely a šňůry
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89758 ČSN 34 7410-13/změna Z2 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Dvou nebo vícežilové kabely izolované PVC odolné oleji
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89770 ČSN 34 7410-14/změna Z1 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Ohebné kabely a šňůry s bezhalogenovou termoplastickou izolací a pláštěm
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89774 ČSN 34 7410-15/změna Z1 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Jednožilové vodiče pro pevné uložení s bezhalogenovou termoplastickou izolací
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89751 ČSN 34 7410-3/změna Z3 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Vodiče pro pevná uložení
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89736 ČSN 34 7410-5/změna Z3 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 5: Ohebné kabely a šňůry
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89752 ČSN 34 7410-7/změna Z2 (347410) - prosinec 2011
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V - Část 7: Vodiče pro pevné uložení s teplotou jádra 90 °C
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89737 ČSN EN 50525-1 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky
340 Kč vč. DPH
89734 ČSN EN 50525-2-11 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací
230 Kč vč. DPH
89739 ČSN EN 50525-2-12 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací
230 Kč vč. DPH
89741 ČSN EN 50525-2-21 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací
350 Kč vč. DPH
89748 ČSN EN 50525-2-22 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací
190 Kč vč. DPH
89750 ČSN EN 50525-2-31 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací
230 Kč vč. DPH
89753 ČSN EN 50525-2-41 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací
230 Kč vč. DPH
89755 ČSN EN 50525-2-42 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-42: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely se sesítěnou EVA izolací
190 Kč vč. DPH
89757 ČSN EN 50525-2-51 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací
230 Kč vč. DPH
89759 ČSN EN 50525-2-71 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací
190 Kč vč. DPH
89761 ČSN EN 50525-2-72 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-72: Kabely pro všeobecné použití - Ploché rozdělitelné kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací
190 Kč vč. DPH
89763 ČSN EN 50525-2-81 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování
190 Kč vč. DPH
89765 ČSN EN 50525-2-82 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-82: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěnou elastomerovou izolací pro dekorativní řetězce
190 Kč vč. DPH
89767 ČSN EN 50525-2-83 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací
190 Kč vč. DPH
89769 ČSN EN 50525-3-11 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu
230 Kč vč. DPH
89771 ČSN EN 50525-3-21 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-21: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu
230 Kč vč. DPH
89773 ČSN EN 50525-3-31 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-31: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu
230 Kč vč. DPH
89775 ČSN EN 50525-3-41 (347410) - prosinec 2011
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu
190 Kč vč. DPH
89747 ČSN 34 7470-1/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89745 ČSN 34 7470-10 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 10: Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89743 ČSN 34 7470-11 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: EVA šňůry a ohebné kabely
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89746 ČSN 34 7470-12 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 12: Tepelně odolné šňůry a ohebné kabely EPR
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89772 ČSN 34 7470-13 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Bezhalogenové ohebné kabely s nízkou emisí kouře
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89749 ČSN 34 7470-14 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Vysoce ohebné šňůry
Změna byla zrušena k 1. září 2016
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89768 ČSN 34 7470-15 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Vícežilové kabely z tepelně odolné silikonové pryže
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89744 ČSN 34 7470-16 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 16: Vodě odolné kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89754 ČSN 34 7470-3 ed. 2/změna Z2 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89742 ČSN 34 7470-4 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89764 ČSN 34 7470-6/změna Z3 (347470) - prosinec 2011
Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 6: Svařovací vodiče
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89756 ČSN 34 7470-7/změna Z3 (347470) - prosinec 2011
Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 7: Vodiče se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní zapojení s teplotou jádra do 110 °C
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89766 ČSN 34 7470-8/změna Z3 (347470) - prosinec 2011
Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 8: Kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní řetězce
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89776 ČSN 34 7470-9 ed. 2/změna Z1 (347470) - prosinec 2011
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Jednožilové bezhalogenové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí kouře
Změna byla zrušena k 17. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89254 ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001) - prosinec 2011 aktuální vydání
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny
440 Kč vč. DPH
89255 ČSN EN 60076-2/změna Z1 (351002) - prosinec 2011
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení
Změna byla zrušena k 30. březnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89725 ČSN 35 1111-1/změna Z1 (351111) - prosinec 2011
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení 24 kV
Změna byla zrušena k 2. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89726 ČSN 35 1111-2/změna Z1 (351111) - prosinec 2011
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení je 36 kV
Změna byla zrušena k 2. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89724 ČSN EN 50541-1 (351111) - prosinec 2011
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.16tNorma bude zrušena k 25. červnu 2018 (zobrazit náhrady)
262 Kč vč. DPH
89585 ČSN EN 61954 ed. 2 (351611) - prosinec 2011 aktuální vydání
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
740 Kč vč. DPH
89586 ČSN EN 61954/změna Z1 (351611) - prosinec 2011
Výkonová elektronika pro elektrické přenosové a distribuční sítě - Zkoušení tyristorových spínačů pro statické kompenzátory VAR
Změna byla zrušena k 26. květnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89594 ČSN EN 61810-2 ed. 2 (353412) - prosinec 2011 aktuální vydání
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
89780 ČSN EN 61810-2-1 (353412) - prosinec 2011
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
89595 ČSN EN 61810-2/změna Z1 (353412) - prosinec 2011
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89669 ČSN EN 60512-17-2 (354055) - prosinec 2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89539 ČSN EN 60512-8-2 (354055) - prosinec 2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89538 ČSN EN 60512-8-3 (354055) - prosinec 2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89652 ČSN EN 60512-9-4 (354055) - prosinec 2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89670 ČSN IEC 512-9/změna Z10 (354055) - prosinec 2011
Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Změna byla zrušena k 1. červnu 2015
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89343 ČSN EN 50550 (354195) - prosinec 2011
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.12t, A1 4.15t


525 Kč vč. DPH
89635 ČSN EN 60130-9 ed. 2 (354602) - prosinec 2011 aktuální vydání
Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89636 ČSN EN 60130-9/změna Z1 (354602) - prosinec 2011
Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení
Změna byla zrušena k 30. březnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89579 ČSN EN 60269-6 (354701) - prosinec 2011
Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů
350 Kč vč. DPH
89704 ČSN EN 60099-8 (354870) - prosinec 2011
Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV
550 Kč vč. DPH
89235 ČSN EN 62244 (356575) - prosinec 2011
Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
89234 ČSN EN 62327 (356576) - prosinec 2011
Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
89239 ČSN EN 62363 (356577) - prosinec 2011
Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89588 ČSN EN 60679-6 (358430) - prosinec 2011
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 6: Měřicí metoda krátkodobé nestability fáze oscilátorů řízených křemenným krystalem a PAV oscilátorů - Pokyny pro použití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89570 ČSN EN 62047-8 (358775) - prosinec 2011
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 8: Zkušební metoda ohýbání proužku pro měření tahových vlastností tenkých vrstev
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
89571 ČSN EN 60191-6-17 (358791) - prosinec 2011
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-17: Všeobecná pravidla pro přípravu obrysového nákresu pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Návod pro návrh vrstvových pouzder - Pouzdra P-PFBGA a P-PFLGA
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
89623 ČSN EN 60747-5-1/změna Z1 (358797) - prosinec 2011
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně
32 Kč vč. DPH
89624 ČSN EN 60747-5-2/změna Z1 (358797) - prosinec 2011
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty
32 Kč vč. DPH
89625 ČSN EN 60747-5-3/změna Z1 (358797) - prosinec 2011
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření
32 Kč vč. DPH
89569 ČSN EN 60747-5-5 (358797) - prosinec 2011
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
760 Kč vč. DPH
89809 ČSN EN 60749-21 ed. 2 (358799) - prosinec 2011 aktuální vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89810 ČSN EN 60749-21/změna Z1 (358799) - prosinec 2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost
Změna byla zrušena k 12. květnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89811 ČSN EN 60749-29 ed. 2 (358799) - prosinec 2011 aktuální vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89812 ČSN EN 60749-29/změna Z1 (358799) - prosinec 2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření
Změna byla zrušena k 12. květnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89628 ČSN EN 60749-30/změna A1 (358799) - prosinec 2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89621 ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (359213) - prosinec 2011 aktuální vydání
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89622 ČSN EN 60793-1-44/změna Z1 (359213) - prosinec 2011
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka
Změna byla zrušena k 25. květnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89627 ČSN EN 61300-2-47 ed. 3/Oprava 1 (359251) - prosinec 2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Změna bude zrušena k 23. červnu 2019
20 Kč vč. DPH
89714 ČSN EN 61167 (360250) - prosinec 2011
Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.16tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 10. červnu 2019 (zobrazit náhrady)
1 082 Kč vč. DPH
89715 ČSN EN 61167 +A1 až A3/změna Z1 (360250) - prosinec 2011
Halogenidové výbojky
Změna byla zrušena k 4. květnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89653 ČSN EN 61184 ed. 2/změna A1 (360382) - prosinec 2011
Bajonetové objímky
190 Kč vč. DPH
89468 ČSN EN 62386-210 (360540) - prosinec 2011
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
89591 ČSN EN 50564 (361060) - prosinec 2011
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby energie nízkého příkonu
440 Kč vč. DPH
89592 ČSN EN 62301/změna Z1 (361060) - prosinec 2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření příkonu pohotovostního režimu
Změna byla zrušena k 3. březnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89793 ČSN EN 62115/změna A2 (361338) - prosinec 2011
Elektrické hračky - Bezpečnost
230 Kč vč. DPH
89440 ČSN EN 60745-1 ed. 2 (361550) - prosinec 2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 900 Kč vč. DPH
88978 ČSN EN 60745-1 ed. 3/Oprava 1 (361551) - prosinec 2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
20 Kč vč. DPH
89441 ČSN EN 61029-1 ed. 2 (361580) - prosinec 2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.11t, A12 12.11tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
840 Kč vč. DPH
89442 ČSN EN 61029-1 ed. 2/změna A11 (361580) - prosinec 2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
89443 ČSN EN 61029-1 ed. 2/změna A12 (361580) - prosinec 2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
88977 ČSN EN 61029-1 ed. 3/Oprava 1 (361581) - prosinec 2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
20 Kč vč. DPH
89529 ČSN EN 61029-2-12 (361581) - prosinec 2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity
230 Kč vč. DPH
89612 ČSN EN 62660-2 (364328) - prosinec 2011
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89611 ČSN EN 61951-2 ed. 2/změna Z1 (364385) - prosinec 2011
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
Změna byla zrušena k 29. červnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89610 ČSN EN 61951-2 ed. 3 (364385) - prosinec 2011
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 26. dubnu 2020 (zobrazit náhrady)
472 Kč vč. DPH
89580 ČSN EN 62509 (364626) - prosinec 2011
Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy - Výkonnost a funkce
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
89587 ČSN EN 50548 (364627) - prosinec 2011
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14t, A2 9.15tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
865 Kč vč. DPH
89485 ČSN EN 60601-2-57 (364801) - prosinec 2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití
350 Kč vč. DPH
89686 ČSN 36 5601/změna Z2 (365601) - prosinec 2011
Systémy silniční dopravní signalizace
Změna byla zrušena k 2. lednu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89687 ČSN EN 50556 (365601) - prosinec 2011
Systémy silniční dopravní signalizace
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.16t


472 Kč vč. DPH
89609 ČSN EN 60065/změna A12 (367000) - prosinec 2011
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost
Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89728 ČSN EN 61937-10 (367552) - prosinec 2011
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 10: Bitový tok nelineární PCM podle MPEG-4 formátu bezztrátového kódování (ALS)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
89577 ČSN EN 50090-1 (368051) - prosinec 2011
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace
340 Kč vč. DPH
89730 ČSN EN 62574 (368617) - prosinec 2011
Zvukové, obrazové a multimediální systémy - Všeobecné přidělení kanálu vícekanálového zvuku
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
89648 ČSN EN 60118-13 ed. 2/změna Z1 (368860) - prosinec 2011
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Změna byla zrušena k 16. květnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89647 ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860) - prosinec 2011
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
340 Kč vč. DPH
89613 ČSN EN 60950-1 ed. 2/změna A12 (369060) - prosinec 2011
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna bude zrušena k 20. červnu 2019
190 Kč vč. DPH
89583 ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066) - prosinec 2011 aktuální vydání
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
89584 ČSN EN 62040-3/změna Z1 (369066) - prosinec 2011
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
Změna byla zrušena k 18. dubnu 2014
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89590 ČSN EN 50174-1 ed. 2/změna A1 (369071) - prosinec 2011
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
230 Kč vč. DPH
89589 ČSN EN 50174-2 ed. 2/změna A1 (369071) - prosinec 2011
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách
440 Kč vč. DPH
89298 ČSN ISO/IEC 9798-1 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 1: Všeobecně
230 Kč vč. DPH
89296 ČSN ISO/IEC 9798-2 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 2: Mechanismy využívající symetrické šifrovací algoritmy
230 Kč vč. DPH
89295 ČSN ISO/IEC 9798-5 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí
550 Kč vč. DPH
88915 ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - prosinec 2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací
550 Kč vč. DPH
89129 ČSN EN 1560 (420005) - prosinec 2011 aktuální vydání
Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů
230 Kč vč. DPH
88461 ČSN EN 10351 (420527) - prosinec 2011
Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
88969 ČSN EN 12513 (420961) - prosinec 2011 aktuální vydání
Slévárenství - Otěruvzdorné litiny
230 Kč vč. DPH
89130 ČSN EN 1559-1 (421260) - prosinec 2011 aktuální vydání
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně
340 Kč vč. DPH
89718 ČSN 56 0186-10 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání
Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti
125 Kč vč. DPH
89719 ČSN 56 0186-2 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání
Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení
125 Kč vč. DPH
89722 ČSN 56 0186-4 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání
Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu
125 Kč vč. DPH
89721 ČSN 56 0187-2 (560187) - prosinec 2011
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu
230 Kč vč. DPH
89720 ČSN 56 0187-3 (560187) - prosinec 2011
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků
190 Kč vč. DPH
89246 ČSN EN ISO 22118 (560653) - prosinec 2011
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89245 ČSN EN ISO 22119 (560654) - prosinec 2011
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89535 ČSN 56 9603 (569603) - prosinec 2011 aktuální vydání
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky
440 Kč vč. DPH
89463 ČSN ISO 6731 (570535) - prosinec 2011 aktuální vydání
Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
190 Kč vč. DPH
89461 ČSN ISO 6734 (570731) - prosinec 2011 aktuální vydání
Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
190 Kč vč. DPH
89564 ČSN EN 1555-4 (646412) - prosinec 2011 aktuální vydání
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)
230 Kč vč. DPH
89534 ČSN EN 12948 (654840) - prosinec 2011 aktuální vydání
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra
190 Kč vč. DPH
89566 ČSN EN 15705 (654877) - prosinec 2011 aktuální vydání
Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B)
230 Kč vč. DPH
89567 ČSN EN 15956 (654886) - prosinec 2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách
125 Kč vč. DPH
89565 ČSN EN 15957 (654887) - prosinec 2011
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném
190 Kč vč. DPH
89514 ČSN EN 12705 (668656) - prosinec 2011 aktuální vydání
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací
190 Kč vč. DPH
89805 ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - prosinec 2011
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení
190 Kč vč. DPH
89209 ČSN EN ISO 16212 (681552) - prosinec 2011
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní (ISO 16212:2008)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
89225 ČSN EN ISO 13079 (704206) - prosinec 2011
Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Trubičky pro měření rychlosti sedimentace erytrocytů Westergrenovou metodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89226 ČSN EN ISO 13130 (704300) - prosinec 2011
Laboratorní sklo - Exsikátory
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89233 ČSN EN ISO 13132 (704322) - prosinec 2011
Laboratorní sklo - Petriho misky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89508 ČSN EN 1998-2/Oprava 2 (730036) - prosinec 2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
20 Kč vč. DPH
89502 ČSN EN 1998-4/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
65 Kč vč. DPH
89503 ČSN EN 1998-5/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
89504 ČSN EN 1998-6/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
89349 TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
550 Kč vč. DPH
89705 ČSN EN 1824 (737015) - prosinec 2011 aktuální vydání
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích
350 Kč vč. DPH
89608 ČSN EN 13420 (746809) - prosinec 2011
Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda
230 Kč vč. DPH
89578 ČSN EN 13241-1 +A1 (747031) - prosinec 2011
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 9.17tNorma bude zrušena k 30. červnu 2018 (zobrazit náhrady)
382 Kč vč. DPH
89520 ČSN EN 13508-2 +A1 (756901) - prosinec 2011 aktuální vydání
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
990 Kč vč. DPH
89208 ČSN EN ISO 17076-2 (793863) - prosinec 2011
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 2: Metoda Martindale za použití kotouče s kuličkami
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89229 ČSN P CEN ISO/TS 16181 (795640) - prosinec 2011
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení ftalátů v obuvnických materiálech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89204 ČSN EN ISO 16133 (836130) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89205 ČSN EN ISO 15175 (836145) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Charakterizace půdy souvisící s ochranou podzemní vody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
89695 ČSN ISO 11260/změna Z1 (836225) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého
32 Kč vč. DPH
89193 ČSN EN ISO 16072 (836440) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
89197 ČSN EN ISO 14240-1 (836441) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89196 ČSN EN ISO 14240-2 (836441) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89206 ČSN EN ISO 22030 (836445) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
89207 ČSN EN ISO 20963 (836452) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89203 ČSN EN ISO 15952 (836453) - prosinec 2011
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na juvenilní stádia pozemních hlemýžďů (Helicidae) - Stanovení účinků znečištění půdy na růst
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89633 TNI CEN/TR 16130 (838051) - prosinec 2011
Charakterizace odpadů - Ověření na místě
190 Kč vč. DPH
89701 ČSN EN ISO 25424 (855254) - prosinec 2011
Sterilizace zdravotnických prostředků - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
440 Kč vč. DPH
89699 ČSN EN ISO 13408-2 (855264) - prosinec 2011
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Filtrace
230 Kč vč. DPH
89700 ČSN EN ISO 13408-3 (855264) - prosinec 2011
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace
230 Kč vč. DPH
89222 ČSN EN ISO 15912/změna A1 (856349) - prosinec 2011
Stomatologie - Zatmelovací hmoty a žáruvzdorné modelové materiály
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna byla zrušena k 1. září 2016
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89575 ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 (874609) - prosinec 2011
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89658 ČSN ETSI EN 300 433-1 V1.3.1 (875033) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89659 ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 (875033) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89660 ČSN ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 (875111) - prosinec 2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
89656 ČSN ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 (875111) - prosinec 2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89655 ČSN ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 (875111) - prosinec 2011
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
89573 ČSN ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 (875125) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89572 ČSN ETSI EN 302 729-1 V1.1.2 (875158) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89657 ČSN ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 (875158) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89576 ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 (875159) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89574 ČSN ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 (875159) - prosinec 2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, zkušební uspořádání pro vysílače využívající technologii OFDM
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89661 ČSN ETSI EN 302 769 V1.2.1 (879049) - prosinec 2011
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
89210 ČSN EN ISO 28706-5 (945040) - prosinec 2011
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH