ČSN EN 14154-2 +A2 (257811) Zrušená norma

Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití

ČSN EN 14154-2 +A2 Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14154-2+A2

Tento normativní dokument stanovuje kriteria pro volbu vodoměrů, požadavky na instalaci a první uvedení nových nebo opravených měřidel do provozu tak, aby bylo zajištěno konstantní přesné měření a spolehlivé odečítání z měřidla.
V aplikacích, kde je předpisy požadováno přizpůsobení vodoměru požadavkům směrnice pro měřicí přístroje (MID), smí být tato norma používána k prokazování shody.
Tam, kde existují zákonné národní požadavky, potom musí mít ve všech případech přednost před požadavky nebo doplňkovými specifikacemi uvedenými v této části tohoto normativního dokumentu.

Označení ČSN EN 14154-2 +A2 (257811)
Katalogové číslo 89650
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963896502
Norma byla zrušena k 1. 10. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Tato norma nahradila ČSN EN 14154-2 +A1 (257811) z října 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14154-4 (257811)
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce

ČSN EN 14154-4 (257811)
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce

foo