ČSN EN 61810-2 ed. 2 (353412) Zrušená norma

Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 61810 ed. 2

Tato část normy IEC 61810 pokrývá zkušební podmínky a ustanovení pro hodnocení dlouhodobých zkoušek pomocí vhodných statistických metod pro získání charakteristik spolehlivosti relé.
V normě jsou stanovena kritéria poruch a výsledné charakteristiky elementárních relé popisující jejich spolehlivost při normálním použití. Norma poskytuje jak numerické, tak grafické způsoby výpočtu přibližných hodnot pro Weibullovo rozdělení.

Označení ČSN EN 61810-2 ed. 2 (353412)
Katalogové číslo 89594
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963895949
Změny a opravy Z1 3.18t
Norma byla zrušena k 6. 10. 2020
a nahrazena ČSN EN 61810-2 ed. 3 (353412)
Tato norma nahradila ČSN EN 61810-2 (353412) z prosince 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61810-2 ed. 3 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

ČSN EN 61810-1 ed. 4 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 61810-2 ed. 3 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

ČSN EN 61810-7 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy

ČSN EN IEC 61810-10 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé

ČSN EN 61810-3 (353439)
Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty