ČSN EN ISO 1518-1 (673086) Aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení

ČSN EN ISO 1518-1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu zkoušení, kterou se za definovaných podmínek stanoví odolnost jednovrstvého nátěru nebo vícevrstvého nátěrového systému proti proniknutí jehly zatížené specifikovanou silou. Proniknutím jehly se rozumí její průnik k podkladu s výjimkou vícevrstvého nátěrového systému, kde jehla může proniknout buď k podkladu, nebo k předchozí vrstvě nátěru.
Metodu lze použít buď jako zkoušku "vyhověl/nevyhověl", kdy se zkouší při jednom předepsaném zatížení jehly a posuzuje se shoda s požadavky konkrétní specifikace, nebo tak, že se zatížení jehly zvyšuje s cílem stanovit minimální zatížení, při kterém dojde k proniknutí jehly nátěrem.
Norma popisuje použité zařízení, přípravu zkušebních destiček, postup zkoušky, vyjádření výsledků a uvádí obsah protokolu o zkoušce.

Označení ČSN EN ISO 1518-1 (673086)
Katalogové číslo 509474
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135094745
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1518-1 (673086) z prosince 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 1518-2 (673086)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení