ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201) Zrušená norma

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Katalogové číslo 500947
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2016
Datum účinnosti 1. 12. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135009473
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Tato norma nahradila ČSN EN 1992-1-1/NA ed. A (731201) z prosince 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3/NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures