ČSN EN 61810-2-1 (353412) Zrušená norma

Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy IEC 61810 definuje postupy zkoušky spolehlivosti pro elektromechanická elementární relé, na která platí zvýšené požadavky na ověření spolehlivosti. Zvláštní ustanovení jsou uvedena pro relé zabudovaná do bezpečnostně důležitých řídících systémů strojního zařízení v souladu s normami IEC 62061 a ISO 13849-1. Hodnoty B10 těchto relé pro nebezpečná selhání jsou odvozeny od zkoušek definovaných touto normou.
Tato mezinárodní norma je určena k použití pouze společně s normou IEC 61810-2.

Označení ČSN EN 61810-2-1 (353412)
Katalogové číslo 89780
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963897806
Změny a opravy Z1 3.18t
Norma byla zrušena k 6. 10. 2020
a nahrazena ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 (353412)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61810-1 ed. 4 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 61810-2 ed. 3 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

ČSN EN 61810-7 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy

ČSN EN IEC 61810-10 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé