ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 (874609)

Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro základnové stanice FDD a TDD širokopásmových bezdrátových přístupových systémů (BWA) pracující v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz. Pokrývá požadavky na různé šířky pásma kanálu. Tato norma platí stejně pro systémy využívající vestavěné nebo nevestavěné antény. Zařízení vyhovující této normě spadají do rozsahu platnosti rozhodnutí ES 2008/411/ES. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/ES (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

Označení ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 (874609)
Katalogové číslo 89575
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963895758
Dostupnost skladem (tisk na počkání)