ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860)

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 60118-13 ed. 3 Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 19. 2. 2023. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60118 v principu pokrývá všechny podstatné jevy elektromagnetické kompatibility (EMC) u sluchadel. V současnosti není známo, že by takové jevy EMC, jako jsou vysokofrekvenční emise nebo elektrostatické výboje, představovaly ve spojitosti se sluchadly významný problém, a proto se norma jimi nezabývá. Ty mají být uváženy na základě nových znalostí v souvislosti s budoucími revizemi a rozšířeními této normy. Za jediný důležitý jev EMC ve vztahu k sluchadlům je v současnosti identifikována odolnost sluchadel proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, jejichž původem jsou digitální bezdrátová zařízení pracující v kmitočtových rozsazích 0,8 GHz až 0,96 GHz a 1,4 GHz až 2,48 GHz. V budoucích vydáních této části IEC 60118 mohou být doplněny zkoušky pro další kmitočtová pásma, poněvadž ta se stále častěji využívají. IEC 61000-4-3 tvoří základ pro důležité zkoušky EMC, kterým mají být sluchadla podrobena. V této části IEC 60118 jsou popsány metody měření a přijatelné úrovně.
.

Označení ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860)
Katalogové číslo 89647
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963896472
Změny a opravy Z1 7.20t
Norma je platná do 19. 2. 2023
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860)
Tato norma nahradila ČSN EN 60118-13 ed. 2 (368860) z listopadu 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60118-0 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

ČSN EN 60118-12 (368860)
Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

ČSN EN 60118-14 (368860)
Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

ČSN EN 60118-15 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

ČSN EN 60118-7 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

ČSN EN 60118-8 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

ČSN EN IEC 60118-9 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením