ČSN EN 61936-1 (333201)

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla
14 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 060 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61936 obsahuje všeobecná pravidla pro návrh a stavbu elektrických instalací se jmenovitým napětím AC nad 1 kV a jmenovitého kmitočtu do 60 Hz včetně tak, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkce.
Pro potřeby použití této normy na elektrické silové instalace se uvažuje jedna z následujících aplikací:
a) Elektrická stanice, včetně stanice pro napájení trakce.
b) Elektrické zařízení na stožárech a sloupech.
Spínací přístroje a/nebo transformátory umístěné ve venkovním prostředí uzavřených elektrických provozoven
c) Jedna nebo více elektráren umístěných samostatně.
Instalace včetně generátorových a transformátorových bloků se všemi spínacími zařízeními a všemi elektrickými pomocnými soustavami. Neuvažuje se propojení mezi elektrárnami umístěnými na různých místech.
d) Průmyslová elektrická soustava, průmyslové provozy nebo jiné provozy, zemědělské, komerční nebo veřejné provozovny.
Mezi elektrické silové instalace patří mezi jiným následující zařízení:
- točivé elektrické stroje;
- spínací zařízení;
- transformátory a tlumivky;
- měniče;
- kabely;
- soustavy vedení;
- baterie;
- kondenzátory;
- uzemňovací soustavy;
- budovy a oplocení tvořící část uzavřené elektrické provozovny;
- příslušné systémy ochran, řídicí, pomocná a záložní zařízení;
- velká vzduchová tlumivka/reaktor.
POZNÁMKA: Obecně má tato norma přednost před předmětovými normami.
Tato norma není určena pro navrhování a stavbu:
- venkovních vedení a úložných kabelů mezi různými samostatnými instalacemi;
- elektrické trakce;
- těžní zařízení a instalace;
- instalace zářivek;
- instalace na lodích a v pobřežních vodách;
- elektrostatická zařízení (například elektrostatické odlučovače, jednotky pro elektrostatické nanášení barev) ;
- zkušebny;
- lékařská zařízení, například rentgenová zařízení.
Tato norma není určena pro konstrukci továrně vyráběných a typově zkoušených spínacích zařízení, pro které platí samostatné normy IEC.
Tato norma není určena pro aplikaci požadavků pro provádění prací pod napětím v elektrických instalacích.

Označení ČSN EN 61936-1 (333201)
Katalogové číslo 88637
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 106 stran formátu A4
EAN kód 8590963886374
Změny a opravy Oprava 1 9.12t, A1 11.14t, Oprava 2 10.15t, Oprava 3 10.15t
Tato norma nahradila ČSN 33 3201 (333201) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 50522 (333201)
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV