ČSN EN ISO 4064-2 (257811) Zrušená norma

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN ISO 4064-2 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ČSN EN ISO 4064 platí pro hodnocení typu a prvotní ověření vodoměrů na studenou pitnou vodu a teplou vodu jak jsou definovány v ISO 4064­1:2014|OIML R 49­1:2013. OIML certifikáty shody mohou být vydány pro vodoměry v systému OIML certifikátů za předpokladu, že tato část ISO 4064|OIML R 49, ISO 4064­1:2014|OIML R 49­1:2013 a ISO 4064­3:2014|OIML R 49­3:2013 jsou použity v souladu s pravidly systému.
Tato část ČSN EN ISO 4064 předkládá detaily zkušebního programu, principy, zařízení a postupy k použití pro hodnocení typu a prvotní ověření typu měřidla.
Ustanovení této části ČSN EN ISO 4064 platí také pro pomocná zařízení, jestliže jsou požadována národními předpisy.
Ustanovení zahrnují požadavky na zkoušení kompaktního vodoměru a na zkoušení měřicího převodníku (včetně snímače průtoku nebo objemu) a vyhodnocovací jednotky (včetně indikačního zařízení) vodoměru jako samostatné jednotky.

Označení ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Katalogové číslo 97562
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 92 stran formátu A4
EAN kód 8590963975627
Norma byla zrušena k 1. 1. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 4064-2 (257811)
Tato norma nahradila ČSN EN 14154-3 +A2 (257811) z prosince 2011
ČSN EN ISO 4064-2 (257811) z ledna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN EN ISO 4064-3 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

ČSN EN ISO 4064-4 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci