ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066) Aktuální vydání

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem platí pro pohyblivé, stacionární a pevné elektronické systémy nepřerušovaného napájení (UPS), které poskytují jedno nebo třífázové výstupní napětí pevného kmitočtu nepřesahující 1 000 V, které zahrnují akumulátor většinou připojený přes DC meziobvod. Tato norma specifikuje funkci a zkušební požadavky na kompletní UPS a ne jednotlivé funkční jednotky UPS. Jednotlivé funkční jednotky UPS jsou řešeny v publikacích IEC uvedených v bibliografii. Primární funkcí UPS, na které se vztahuje tato norma, je zajištění nepřetržitého zdroje energie. UPS byly vyvinuty v širokém rozsahu výkonu od méně než sto wattů do několika megawattů, aby se splnily požadavky na dostupnost a na kvalitu energie pro různé zátěže. Informace o typických konfiguracích UPS jsou v přílohách A a B. Tato norma se vztahuje i na zkoušení UPS pokud výkonové spínače tvoří nedílnou součást UPS a jsou spojeny s jeho výstupem. Tyto spínače zajišťují interakci s ostatními funkčními jednotkami UPS pro udržení kontinuity napájení zátěží.

Označení ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066)
Katalogové číslo 89583
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963895833
Tato norma nahradila ČSN EN 62040-3 (369066) z listopadu 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62040-1 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

ČSN EN 62040-2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 62040-4 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

ČSN EN 62040-5-3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)