ČSN (normy i změny) z dubna 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - duben 1998

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 7519 (013421) - duben 1998

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců

190 Kč

ČSN 01 3428/změna Z1 (013428) - duben 1998

Výkresy pozemních staveb. Kreslení schodišť a šikmých ramp

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 3429/změna Z1 (013429) - duben 1998

Výkresy pozemních staveb. Kreslení stropů a zavěšených podhledů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 3432/změna Z1 (013432) - duben 1998

Výkresy pozemních staveb. Kreslení oken, dveří a vrat

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 3433/změna Z1 (013433) - duben 1998

Výkresy pozemních staveb. Kreslení prostupů, výklenků a drážek

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 3480/změna Z1 (013480) - duben 1998

Výkresy stavebních konstrukcí. Společné požadavky na výkresy stavebních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 01 3481/změna Z1 (013481) - duben 1998

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

32 Kč

ČSN EN ISO 4172 (013481) - duben 1998

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců

230 Kč

ČSN EN ISO 7437 (013481) - duben 1998

Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 3096 (023695) - duben 1998

Valivá ložiska - Jehlové válečky - Rozměry a tolerance

125 Kč

ČSN 02 4630 (024630) - duben 1998 aktuální vydání

Valivá ložiska - Kuličková ložiska jednořadá

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-6 (050056) - duben 1998

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)

230 Kč

ČSN EN 287-1/změna Z1 (050711) - duben 1998

Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 287-2/změna Z1 (050712) - duben 1998

Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN 07 5801/změna Z3 (075801) - duben 1998

Hořáky na plynná paliva. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 5806/změna Z1 (075806) - duben 1998

Hořáky na plynná paliva. Zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN ISO 9905/změna Z1 (113011) - duben 1998

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I

32 Kč

ČSN ISO 9908/změna Z1 (113013) - duben 1998

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída III

32 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2378 (317650) - duben 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě

190 Kč

ČSN EN 2489 (317651) - duben 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení účinku zkušebních kapalin

125 Kč

ČSN EN 2561 (317710) - duben 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem rovnoběžně se směrem vláken

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 5620-1 (325530) - duben 1998

Stavba lodi a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 5620-2 (325531) - duben 1998

Stavba lodi a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 2: Součásti

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 1200-53 (332010) - duben 1998

Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

ČSN ISO 8528-9 (333140) - duben 1998

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1500/změna Z2 (341500) - duben 1998

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 1638 (341638) - duben 1998 aktuální vydání

Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání

230 Kč

ČSN EN 50117-1/Cor.1 (347740) - duben 1998

Koaxiální kabely užívané v rozvodné síti. Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 116303 (353423) - duben 1998

Vzorová předmětová specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností (hermetizovaná, od 5 A do 25 A)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z7 (360340) - duben 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z8 (360340) - duben 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

570 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z6 (360340) - duben 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z7 (360340) - duben 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z8 (360340) - duben 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z9 (360340) - duben 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 100 Kč

ČSN EN 60335-1/změna A1 (361040) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60335-2-10 +A1/změna Z1 (361055) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ošetřování podlah a pro spotřebiče pro kartáčování za mokra

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-14 +A1+A51+A52+A53/změna Z1 (361055) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické kuchyňské strojky (obsahuje změny A1 +A51 +A52 +A53)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-33/změna Z1 (361055) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro tříštivé mlýnky na kávu a mlýnky na kávu s mlecími kameny

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-4 +A51+A2/změna Z1 (361055) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-41 +A51/změna A52 (361055) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2. Zvláštní požadavky na čerpadla s elektrickým pohonem pro kapaliny s teplotou nepřesahující 35 °C (obsahuje změnu A51:1991)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-45 +A1+A51/změna Z1 (361055) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na přenosná elektrotepelná nářadí a podobné spotřebiče (obsahuje změnu A1+A51)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-52/změna Z1 (361055) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu připojované k síti přes bezpečnostní ochranný transformátor

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-60 +A51+A52/změna A53 (361055) - duben 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na vířivé lázně a podobná zařízení (obsahuje změnu A51 + A52)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 601-2-19/změna Z1 (364800) - duben 1998

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost novorozeneckých inkubátorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 7120 (367120) - duben 1998

Normalizace spojení mezi rozhlasovými vysílači nebo vysílacími systémy a dohlížecím zařízením - Část 1: Normy rozhraní pro systémy používající vybrané spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61114-2 (367212) - duben 1998

Metody měření přijímacích antén pro přímé družicové vysílání v pásmu 11/12 GHz - Část 2: Mechanické a klimatické zkoušky individuálních a společných antén

340 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642) - duben 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

770 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-12 (369642) - duben 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Identifikace fragmentů dokumentu

440 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-2 (369694) - duben 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura autentizace

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 7816-5/změna A1 (369734) - duben 1998

Identifikační karty. Karty s integrovanými obvody a s kontakty. Část 5: Systém číslování a registrační postup identifikátorů aplikací (ISO/IEC 7816-5:1994)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5003 (395003) - duben 1998 aktuální vydání

Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t

262 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10248-2 (420066) - duben 1998 aktuální vydání

Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10249-1 (421067) - duben 1998 aktuální vydání

Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 774/změna A1 (470614) - duben 1998

Zahradní stroje - Přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 1786 (560013) - duben 1998

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících kosti - Metoda ESR spectroscopy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN 56 0279/změna Z1 (560279) - duben 1998

Vzorkovanie fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 56 9310 (569310) - duben 1998 aktuální vydání

Zahuštěné rajčatové výrobky

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 681-1 (633002) - duben 1998

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 11.02t, Oprava 1 5.03t, A3 12.05t

565 Kč

64 Plasty

ČSN EN 1120 (643143) - duben 1998 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužené skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení odolnosti proti účinku chemikálií na vnitřní straně úřezu deformovaného stlačením

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 6620/změna Z3 (666620) - duben 1998

Fotografické materiály. Stanovení citlivosti černobílých a barevných fotografických materiálů na průhledné podložce

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 66 6620/změna Z4 (666620) - duben 1998

Fotografické materiály. Stanovení citlivosti černobílých a barevných fotografických materiálů na průhledné podložce

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5800 (666630) - duben 1998

Fotografie - Barevné negativní filmy pro obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-24 (670520) - duben 1998 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 24: Stanovení relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů - Fotometrické metody

230 Kč

ČSN 67 3063/změna Z1 (673063) - duben 1998

Stanovení lesku nátěrů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 10545-11 (725110) - duben 1998

Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2401/změna Z3 (732401) - duben 1998

Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 9073-2 (806132) - duben 1998

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 2: Zjišťování tloušťky

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 574 ed. 5 (872573) - duben 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 585 ed. 5 (872580) - duben 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní koncové datové zařízení - ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 557 ed. 8 (872628) - duben 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 301 ed. 2 (873564) - duben 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 764 ed. 1 (875506) - duben 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro pohyblivé komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Implementace služby krátkých zpráv mezi dvěma body a vysílání pro buňku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 755 ed. 1 (875507) - duben 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Multimediální služba přenosu zpráv (MMS) se zvláštním opatřením pro faksimilní služby - (služba typu F, třídy 2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 052-4 ed. 1 (877005) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 052-5 ed. 1 (877005) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 052-6 ed. 1 (877005) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 058-4 ed. 1 (877009) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 058-5 ed. 1 (877009) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 058-6 ed. 1 (877009) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 061-4 ed. 1 (877011) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 061-6 ed. 1 (877011) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 064-4 ed. 1 (877013) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 064-5 ed. 1 (877013) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 064-6 ed. 1 (877013) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 092-4 ed. 1 (877015) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 092-5 ed. 1 (877015) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 092-6 ed. 1 (877015) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 093-4 ed. 1 (877016) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 093-6 ed. 1 (877016) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 097-4 ed. 1 (877018) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 097-5 ed. 1 (877018) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 097-6 ed. 1 (877018) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 098-4 ed. 1 (877019) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 098-6 ed. 1 (877019) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 138-1 ed. 2 (877030) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 138-5 ed. 1 (877030) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 138-6 ed. 1 (877030) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 267-3 ed. 1 (877044) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 195-3 ed. 1 (877069) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 195-5 ed. 1 (877069) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 210-3 ed. 1 (877093) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 210-5 ed. 1 (877093) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 286-3 ed. 1 (877094) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 286-5 ed. 1 (877094) - duben 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 242 ed. 2 (877537) - duben 1998

Koncová zařízení (TE) - Faksimilní zařízení skupiny 3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 714 ed. 1 (877575) - duben 1998

Koncová zařízení (TE) - Aplikační programovací rozhraní (API) pro manipulaci s multimediálními a hypermediálními informačními objekty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 401 ed. 2 (879008) - duben 1998

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 706 ed. 1 (879020) - duben 1998

Specifikace rozšířeného teletextu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0015/změna Z1 (910015) - duben 1998

Nábytek. Čalouněný nábytek. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 91 0228/změna Z1 (910228) - duben 1998

Nábytek. Zkoušení kuchyňského nábytku úložného

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 91 0402/změna Z1 (910402) - duben 1998

Nábytek. Kuchyňský nábytek úložný. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1334 (911015) - duben 1998

Nábytek bytový - Postele a matrace - Metody měření a doporučené tolerance

190 Kč

ČSN EN 1023-1 (911220) - duben 1998 aktuální vydání

Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 1: Rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

93 Výstrojné zboží

ČSN 93 6210-2/změna Z1 (936210) - duben 1998

Zdrhovadla. Část 2: Technické požadavky

32 Kč