ČSN 39 5003 (395003) Zrušená norma

Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení

ČSN 39 5003 Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje všeobecné zásady pro konstrukci a výrobu civilních palných zbraní a stanoví základní technické požadavky zajišťující bezpečnost jejich provozu.
Tato norma platí pro civilní palné zbraně vyrobené v ČR i dovážené po jejím vydání. Na civilní palné zbraně vyrobené v ČR nebo dovezené před vydáním této normy se vztahují technické normy platné v době výroby (dovozu) těchto zbraní, pokud právní předpisy výslovně nestanoví jinak.
Tato norma neplatí pro samočinné zbraně střílející dávkou, pro vojenské zbraně, historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní a zbraně pro jiné použití.

Označení ČSN 39 5003 (395003)
Katalogové číslo 51910
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963519104
Změny a opravy Z1 4.17t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2021
a nahrazena ČSN 39 5003 (395003)
Tato norma nahradila ČSN 39 5003 (395003) z října 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 39 5005 (395005)
Zkoušení civilních palných zbraní

ČSN 39 5002-1 (395002)
Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice

ČSN 39 5001 (395001)
Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 39 5061 (395061)
Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla nábojových komor ručních palných zbraní

ČSN 39 5045 (395045)
Pistolové a revolverové hlavně

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 39 50 03
  • ČSN 395003
  • ČSN 39 50 03 : 1998
  • ČSN 395003:1998
  • ČSN 39 5003:1998