ČSN EN 676 (075802) Zrušená norma

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 676:1996. Evropská norma EN 676:1996 má status české technické normy. Tato norma stanoví termíny a definice, všeobecné požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti hořáků na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. Norma rovněž obsahuje ustanovení týkající se řídicích a bezpečnostních přístrojů a uvádí postupy při typové zkoušce těchto hořáků. Tato norma dále přesně specifikuje druhy hořáků na které se vztahuje a na které se nevztahuje. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti, kapitolu 5 - Zkušební metody, kapitolu 6 - Označování, a dále informativní Přílohy A, B, C, D, normativní Přílohu E, informativní Přílohy F, G, H, J a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu ( ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení podporují splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS na spotřebiče plynných paliv. Shoda s ustanovením této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 676 (07 5802) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 676 (075802)
Katalogové číslo 51773
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963517735
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN 676 (075802)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)