ČSN EN 547-3 (833502) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 547-3:1996. Evropská norma EN 547-3:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje současné požadavky na tělesné rozměry (antropometrické údaje) kterých je potřeba v normách (ČSN) EN 547-1 a (ČSN) EN 547-2 pro výpočet rozměrů přístupových otvorů pro účely strojních zařízení. Antropometrické údaje uvedené v (ČSN) EN 547-3 vycházejí ze statistických měření nahých osob a neberou v úvahu pohyby těla, oděv, zařízení, činnost strojního zařízení ani podmínky prostředí. Údaje jsou založeny na výsledcích antropometrických šetření representativních pro populační skupiny v Evropě zahrnující nejméně tři miliony osob. Berou se v úvahu jak muži, tak ženy. Tak, jak se požaduje v (ČSN) EN 547-1 a (ČSN) EN 547-2, uvádějí se hodnoty 5., 95. a 99. percentilu příslušné populační skupiny v Evropě. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Všeobecné požadavky, kapitolu 4 - Antropometrické údaje a informativní Přílohu ZA. V této příloze je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU. Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (89/392/EHS) a její změny 91/368/EHS a 93/44/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků směrnice pro strojní zařízení." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 547-3 (83 3502) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 547-3 (833502)
Katalogové číslo 51819
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963518190
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 547-3 +A1 (833502)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 547-1 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

ČSN EN 547-2 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

ČSN EN 547-3 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje