ČSN EN 706 (470616) Zrušená norma

Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost

ČSN EN 706 Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 706:1996. Evropská norma EN 706:1996 má status české technické normy. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci samojízdných, nesených nebo návěsných strojů na řez vinné révy. Těchto mobilních strojů se používá na řez vinné révy na vinicích a na řez ovocných stromů, které rostou obdobným způsobem (na laťkových konstrukcích) a v podobných podmínkách. Řezné nástroje jsou tyto: - vysokootáčkové rotační ostří (řeže rázem), nebo - rotující ostří a protiostří (řeže střihem), nebo - řezná lišta s vratným pohybem (řeže střihem). Tato norma neplatí pro: stroje na řez volně stojících ovocných keřů, - stroje ručně vedené s pěší obsluhou, - stroje určené k montáži na ručně vedené stroje s pěší obsluhou, - stroje ručně vedené. Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vznikají při používání strojů na řez vinné révy. Norma nepojednává o všeobecných rizikách, zejména takových, která souvisejí s jízdou, včetně těch, která jsou specifická pro samojízdné stroje. Tato hlediska budou předmětem jiné normy vypracované CEN/TC 144. Kromě toho norma stanoví ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce. Seznam závazných rizik, na která se vztahuje tato norma je uveden v příloze A. V příloze A jsou uvedena také rizika, která nebyla dosud vzata v úvahu. Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této normě vzata v úvahu. Tato norma platí pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 4 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření, kapitolu 5 - Informace k používání a, jak už bylo zmíněno, normativní Přílohu A s dvěma tabulkami, a to seznam rizik a seznam rizik při jízdě. Seznam rizik není formulován zcela exaktně, jde v některých případech o nebezpečí. Norma se také na mnoha místech odvolává na (ČSN) EN 292-1 a (ČSN) EN 292-2, kde ovšem nomenklaturní nepřesnost vlastně vznikla. ČSN EN 706 (47 0616) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 706 (470616)
Katalogové číslo 51357
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963513577
Norma byla zrušena k 1. 2. 2010
a nahrazena ČSN EN 706 +A1 (470616)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)