ČSN EN 12098-1 (060330) Zrušená norma

Regulace otopných soustav - Část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě

ČSN EN 12098-1 Regulace otopných soustav - Část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 12098-1:1996. Evropská norma EN 12098-1:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma je určena pro elektronická regulační zařízení otopných soustav s vodou jako topným médiem o teplotě do 120 °C. Dynamické chování ventilů a servopohonů není v této normě zahrnuto. Požadavky na bezpečnost otopných soustav jsou touto normou nedotčeny. Požadavky na bezpečnost pro tyto regulace jsou zahrnuty v EN 60730-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60730-1 + A1 + A11 + A12) společně s EN 60730-2-7 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60730-2-7 + A11 + A12) a EN 60730-2-9 (v ČR do října 1998 nezavedena). Přesto na několika místech normy jsou další stručná ustanovení, vztahující se zejména k ochraně před úrazem elektrickým proudem. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Funkce, kapitolu 5 - Grafické symboly, kapitolu 6 - Požadavky, kapitolu 7 - Zkušební metody, kapitolu 8 - Označování a kapitolu 9 - Dokumentace. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, která uvádí 48 grafických symbolů, zhruba v polovině případů s odkazem na (ČSN) ISO 7000 a (ČSN) IEC 417. ČSN EN ISO 12098-1 (06 0330) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 12098-1 (060330)
Katalogové číslo 52185
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963521855
Norma byla zrušena k 1. 5. 2014
a nahrazena ČSN EN 12098-1 (060330)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12098-3 (060330)
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8

ČSN EN 12098-5 (060330)
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy - Moduly M3-5,6,7,8