ČSN EN 864 (364820) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje - Kapnometry pro humánní použití - Zvláštní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 864:1996. Evropská norma EN 864:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky na bezpečnost kapnometrů definovaných v 3.6 této normy. Norma platí pro kapnometry používané u dospělých, dětí a novorozenců. Neplatí pro přístroje určené pro transkutánní monitorování. Kapnometry určené pro laboratorní výzkum do předmětu této normy nespadají. Norma navazuje na ČSN EN 60601-1:1990 a obsahuje - jak je to v normách tohoto charakteru obvyklé pouze odchylná ustanovení od normy kmenové. Při celkovém počtu 11 oddílů a 105 kapitol jsou hlavní odlišnosti soustředěny do kapitoly 3 - Terminologie a definice, kapitoly 6 - Identifikace, označení a klasifikace, kapitoly 26 - Vibrace a hluk, kapitoly 51 - Ochrana před nebezpečným výstupem. Oproti normě kmenové má přílohu AA a ZA. Pozornost zasluhuje právě tato Přílohu ZA, která uvádí, že "tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Výslovně se ovšem upozorňuje, že pro výrobky, které jsou předmětem této normy, mohou platit i požadavky dalších směrnic EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 864 (36 4820) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 864 (364820)
Katalogové číslo 51365
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963513652
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 21647 (364825)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)