ČSN EN 312-4 (492614) Zrušená norma

Třískové desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na nosné desky pro použití v suchém prostředí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 312-4:1996. Evropská norma EN 312-4:1996 má status české technické normy. (ČSN) EN 312 se skládá z těchto částí: Část 1: Všeobecné požadavky na všechny typy desek, Část 2: Požadavky na desky pro všeobecné účely pro použití v suchém prostředí, Část 3: Požadavky na desky pro vnitřní zařízení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí, Část 4: Požadavky na nosné desky pro použití v suchém prostředí, Část 5: Požadavky na nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí, Část 6: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití v suchém prostředí, Část 7: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí. Tato čtvrtá část evropské normy určuje požadavky na nosné desky pro použití v suchém prostředí. Hodnoty uvedené v této normě jsou vlastnostmi desek, ale nejsou charakteristickými hodnotami, které by bylo možno použít při navrhování konstrukcí. Obsahuje doplňkové informace o dalších vlastnostech pro určitá použití. Třískové desky podle této normy smějí být označovány jako P4-desky. Tato norma neobsahuje požadavky na desky z orientovaných třísek (OSB), ty jsou obsaženy v EN 300 (v ČR do 1.9.1998 nezavedena). Tato norma neplatí pro výtlačné lisované desky. Normalizované požadavky se týkají skutečně jen kvalitativních znaků desek pro použití v suchém prostředí. Jiné vlastnosti např. možné použití desek jako izolačního materiálu normalizovány nejsou. Proto z tohoto hlediska stojí za pozornost dva údaje, a to v kapitole 3 a v kapitole 5. V kapitole 3 - Požadavky je tato Poznámka: Pro určitá použití mohou být potřebné ještě informace o dodatečných vlastnostech, které nejsou uvedeny v tabulce 2. Na příklad v CEN/TC 89 probíhají práce na stanovení tepelné vodivosti a difuse vodní páry. Po jejich dokončení by je měl uživatel nalézt v národní publikaci. Mohou být rovněž použity pro informace o požární odolnosti třískových desek. Obdobně v kapitole 5 - Značení stojí za pozornost pod písmenem d) údaj, jímž musí být označena každá deska, a to "třída podle obsahu formaldehydu". Norma tedy obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Požadavky, kapitolu 4 - Ověření shody, kapitolu 5 - Značení a konečně informativní Přílohu A. ČSN EN 312-4 (49 2614) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 312-4 (492614)
Katalogové číslo 51352
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963513522
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
a nahrazena ČSN EN 312 (492614)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 312 (492614)
Třískové desky - Požadavky