ČSN ISO 2813 (673066) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85°

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2813:1994. Mezinárodní norma ISO 3813:1994 má status české technické normy. Je jednou z řady norem, které se týkají vzorkování a zkoušení nátěrových hmot a obdobných produktů. Vymezuje zkušební metody pro stanovení zrcadlového lesku nátěrových filmů s využitím reflexní geometrie při úhlech 20o, 60o a 85o. Metoda není vhodná pro měření lesku povlaků s obsahem kovových pigmentů. Úhel 60oje použitelný pro všechny nátěry, avšak pro nátěry s vysokým leskem je vhodnější 20o a pro nátěry téměř matné 85o. Úhel 20o, který používá menší otvor pro příjem umožňuje lepší rozlišení mezi vysoce lesklými nátěry (tj.povlaky, které mají číslo lesku při 60o vyšší než 70 jednotek). Úhel 85o umožňuje v praxi lepší rozlišení mezi nátěry s nízkým leskem (tj.povlaky, které při 60o vykazují číslo lesku okolo 10 jednotek). Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Doplňující údaje, kapitola 5 - Zařízení, kapitola 6 - Vzorkování nátěrové hmoty v kapalné formě, kapitola 7 - Příprava vzorků s nátěrem, kapitola 8 - Příprava zkušebních vzorků, kapitola 9 - Kalibrace leskoměru, kapitola 10 - Postup zkoušky, kapitola 11 - Přesnost, kapitola 12 - Protokol o zkoušce. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní) a Přílohu B (informativní). ČSN ISO 2813 (67 3066) byla vydána v dubnu 1998. Nahradila metodu B ČSN 67 3063 z 13.2.1985.

Označení ČSN ISO 2813 (673066)
Katalogové číslo 51471
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963514710
Změny a opravy Z1 8.99t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 2813 (673066)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)