ČSN ISO/IEC 2382-1 (369001) Zrušená norma

Informační technologie - Slovník - Část 1: Základní termíny

ČSN ISO/IEC 2382-1 Informační technologie - Slovník - Část 1: Základní termíny
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 2382-1:1993. Mezinárodní norma ISO/IEC 2382-1:1993 má status české technické normy. Je určena k usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracování informací. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů relevantních v oboru informační technologie a definuje vztahy mezi jednotlivými pojmy. Aby byl usnadněn jejich překlad do jiných jazyků, jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možností eliminovány jakékoliv zvláštnosti jednotlivých jazyků. Tato první část normy (ČSN) ISO/IEC 2382 definuje nejdůležitější pojmy, které jsou blíže rozvedeny v dalších specializovaných částech věnovaných různým technickým oborům, a dále důležité termíny, které by měl užívat laický uživatel při komunikaci se specialistou o věcech týkajících se informační technologie. Česky, anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví; česky a anglicky je definováno cca 133 hesel. Norma je rozdělena na stejné oddíly jako originál, termíny a definice jsou ve třech sloupcích. Skládá se z těchto oddílů: první oddíl: Všeobecně, druhý oddíl: Termíny a definice. Konečně obsahuje Český rejstřík, Anglický rejstřík, Francouzský rejstřík a Německý rejstřík. ČSN ISO/IEC 2382-1:1993 (36 9001) byla vydána v dubnu 1998. Nahradila ČSN 36 9001-1 z 19.6.1985.

Označení ČSN ISO/IEC 2382-1 (369001)
Katalogové číslo 26691
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963266916
Norma byla zrušena k 1. 11. 2015
Tato norma nahradila ČSN 36 9001-1 (369001) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001)
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika