ČSN EN 1788 (560015) Aktuální vydání

Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály

ČSN EN 1788 Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodiku pro detekci ozáření potravin pomocí termoluminiscenční analýzy. Metoda spočívá v izolaci křemičitých minerálů z potraviny a jejich následném řízeném zahříváním jehož výsledkem je uvolnění energie ve formě měřitelných termoluminiscenčních vyhřívacích křivek. Jelikož různá množství a/nebo typy minerálů (křemen, živec atd.) vykazují po ozáření velmi rozdílné integrované termoluminiscenční intenzity, je nutné za účelem normalizace termoluminiscenční odezvy měřit ještě druhou termoluminiscenční vyhřívací křivku stejného vzorku po vystavení fixní dávce ozáření. Poměr termoluminiscenčních intenzit těchto dvou vyhřívacích křivek je použit k identifikaci radiačního ošetření potraviny, neboť ozářené vzorky vykazují vyšší poměr než vzorky neozářené. Tvar vyhřívací křivky nabízí doplňující důkaz pro identifikaci ozářených potravin. Metoda je použitelná pouze pro vzorky, ze kterých je možné izolovat dostatečné množství křemičitých minerálů.

Označení ČSN EN 1788 (560015)
Katalogové číslo 65121
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2002
Datum účinnosti 1. 9. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963651217
Tato norma nahradila ČSN EN 1788 (560015) z dubna 1998
ČSN EN 20216-1990 (500042) z dubna 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)