ČSN EN 547-1 (833502) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 547-1:1996. Evropská norma EN 547-1:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje rozměry otvorů pro přístup celého těla pro strojní zařízení podle (ČSN) EN 292-1. Udává rozměry, ke kterým lze použít údajů uvedených v (ČSN) EN 547-3. V příloze A jsou uvedeny přídavné požadavky na prostor. Tato evropská norma byla připravena primárně pro stacionární strojní zařízení, proto mohou být specifikovány další požadavky pro pojízdná strojní zařízení. Rozměry pro průchody jsou založeny na hodnotách buď 95. nebo 99. percentilu populace předpokládaných uživatelů. Hodnoty 99. percentilu se používají pro nouzové únikové cesty. Antropometrické údaje uvedené v (ČSN) EN 547-3 vycházejí ze statistických měření nahých osob a neberou v úvahu pohyby těla, oděv, zařízení, činnost strojního zařízení ani podmínky prostředí. Tato evropská norma ukazuje, jak s ohledem na dané podmínky (kritéria) kombinovat antropometrické údaje s vhodnými rozměrovými přídavky. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Všeobecné požadavky, kapitolu 4 - Průchozí otvory, normativní Přílohu A, informativní Přílohu B, C a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU. Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (89/392/EHS) a její změny 91/368/EHS a 93/44/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků směrnice pro strojní zařízení." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 547-1 (83 3502) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 547-1 (833502)
Katalogové číslo 51817
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963518176
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 547-1 +A1 (833502)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 547-1 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

ČSN EN 547-2 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

ČSN EN 547-3 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje