ČSN 48 2115 (482115) Zrušená norma

Sadební materiál lesních dřevin

ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na kvalitu semenáčků, sazenic a poloodrostků (sadební materiál) hlavních druhů lesních dřevin, které jsou určeny pro zalesňování. Definuje standardní sazební materiál, který je základním předpokladem pro založení kvalitní kultury. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Jakostní znaky sadebního materiálu a jejich zjišťování, kapitolu 6 - Standardní sadební materiál a kapitolu 7 - Označování a přejímání sadebního materiálu. Dále norma uvádí normativní Přílohu A a informativní Přílohu B. ČSN 48 2115 byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN 48 2115 (482115)
Katalogové číslo 52088
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963520889
Změny a opravy Z1 4.02t, Z2 8.10t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2012
a nahrazena ČSN 48 2115 (482115)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 48 21 15
  • ČSN 482115
  • ČSN 48 21 15 : 1998
  • ČSN 482115:1998
  • ČSN 48 2115:1998