ČSN EN 312-7 (492614) Zrušená norma

Třískové desky - Požadavky - Část 7: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 312-7:1997. Evropská norma EN 312-7:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 312 se skládá z těchto částí: Část 1: Všeobecné požadavky na všechny typy desek, Část 2: Požadavky na desky pro všeobecné účely pro použití v suchém prostředí, Část 3: Požadavky na desky pro vnitřní zařízení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí, Část 4: Požadavky na nosné desky pro použití v suchém prostředí, Část 5: Požadavky na nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí, Část 6: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití v suchém prostředí, Část 7: Požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí. Tato sedmá část evropské normy určuje požadavky na zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí. Hodnoty uvedené v této normě jsou vlastnostmi desek, ale nejsou charakteristickými hodnotami, které by bylo možno použít při navrhování konstrukcí. Obsahuje doplňkové informace o dalších vlastnostech pro určitá použití. Třískové desky podle této normy smějí být označovány jako P7-desky. Tato norma neobsahuje požadavky na desky z orientovaných třísek (OSB), ty jsou obsaženy v EN 300 (v ČR do 1.9.1998 nezavedena). Tato norma neplatí pro výtlačné lisované desky. Normalizované požadavky se týkají skutečně jen kvalitativních znaků desek pro použití ve vlhkém prostředí. Jiné vlastnosti např. možné použití desek jako izolačního materiálu normalizovány nejsou. Proto z tohoto hlediska stojí za pozornost dva údaje, a to v kapitole 3 a v kapitole 5. V kapitole 3 - Požadavky je tato Poznámka: Pro určitá použití mohou být potřebné ještě informace o dodatečných vlastnostech, které nejsou uvedeny v tabulce 2. Na příklad v CEN/TC 89 probíhají práce na stanovení tepelné vodivosti a difuse vodní páry. Po jejich dokončení by je měl uživatel nalézt v národní publikaci. Mohou být rovněž použity pro informace o požární odolnosti třískových desek. Obdobně v kapitole 5 - Značení stojí za pozornost pod písmenem d) údaj, jímž musí být označena každá deska, a to "třída podle obsahu formaldehydu". Norma tedy obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Požadavky, kapitolu 4 - Ověření shody, kapitolu 5 - Značení a konečně informativní Přílohu A a B. ČSN EN 312-7 (49 2614) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 312-7 (492614)
Katalogové číslo 51356
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963513560
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
a nahrazena ČSN EN 312 (492614)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 312 (492614)
Třískové desky - Požadavky