ČSN ISO 9848 (666631) Zrušená norma

Fotografie - Mikrografické filmy pro snímání dokumentů - Stanovení citlivosti a průměrného gradientu podle ISO

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9848:1993. Mezinárodní norma ISO 9848:1993 má status české technické normy. Určuje metodu pro stanovení citlivosti podle ISO, průměrného gradientu podle ISO na černobílých mikrografických filmech pro snímkování, a to při expozičních dobách typických pro žárovkové světelné zdroje. Snímkované předlohy zahrnují rukopisy i tištěné předlohy s abecedněčíslicovými znaky, pérovky, knihy, periodika, obchodní korespodenci a technické výkresy. Hodnoty získané postupem podle této normy mají pro uživatele smysl jen tehdy, jestliže používá k exponování žárovkové zdroje podle 5.3.3. Netýká se snímkování tónových předloh, zobrazování metodou COM, ani zobrazování na kopírovací filmy zpracované inverzně, nebo na tzv. přímopozitivní filmy, nebo na filmy exponované jinými než žárovkovými zdroji, kterými jsou například lasery nebo obrazovky. Hodnoty citlivosti podle ISO a průměrného gradientu podle ISO získané aplikací této normy jsou určeny pro praktické využití při porovnávání kombinací vlastností filmu a jeho zpracování a pro výpočet expozice. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Termíny a definice, kapitola 4 - Odběr vzorků a jejich uskladnění, kapitola 5 - Zkušební metoda, kapitola 6 - Klasifikace výrobků, kapitola 7 - Značení výrobku. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní) a Přílohu B (informativní). ČSN ISO 9848 (66 6631) byla vydána v dubnu 1998. Nahradila v ČSN 66 6620 z 8.5.1985 všechny údaje, týkající se mikrografických filmů. Tím ČSN 66 6620 přestává být platnou pro mikrografické filmy.

Označení ČSN ISO 9848 (666631)
Katalogové číslo 51884
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963518848
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)