ČSN EN ISO/IEC 7816-6 (369734) Zrušená norma

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody a s kontakty - Část 6: Mezioborové datové prvky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO/IEC 7816-6:1997. Evropská norma EN ISO/IEC 7816-6:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO/IEC 7816-6:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato šestá část (ČSN) ISO/IEC 7816 specifikuje přímo nebo odkazem datové prvky (DE) včetně složených DE, používaných pro mezioborovou výměnu, která je založena na kartách s integrovanými obvody (ICC). Tato část určuje následující charakteristiky každého DE: identifikátor, jméno, popis a odkaz na ISO a formát a kódování (pokud není k dispozici v jiných normách ISO nebo částech ISO/IEC 7816). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, zkratky a notace, kapitola 4 - Identifikace datových prvků, kapitola 5 - Vyhledání dat, kapitola 6 - Kódování zvláštních datových prvků, kapitola 7 - Údržba IDO, kapitola 8 - Seznam mezioborových datových objektů a konečně normativní přílohu A a informativní přílohu B. ČSN EN ISO/IEC 7816-6 (36 9734) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN ISO/IEC 7816-6 (369734)
Katalogové číslo 52264
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963522647
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN ISO/IEC 7816-6 (369734)