ČSN EN ISO 9455-6 (050056)

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-6:1997. Evropská norma EN ISO 9455-6:1997 má status české technické normy. Tato šestá část normy (ČSN EN) ISO 9455 uvádí tři kvantitavní metody pro stanovení obsahu iontů halogenidů (kromě fluoridů) v tavidlech pro měkké pájení. Halogenidy jsou vypočteny jako chloridy. Je konečně popsána jedna (čtvrtá) kvalitativní metoda, vhodná pro detekci iontů halogenidů. Metoda A je metodou potenciometrické titrace pro stanovení obsahu halogenidů (mimo fluoridy) a lze ji použít pro tavidla typů 1 a 2 dle ISO 9454-1. (V ČR zavedena jako ČSN EN 29454-1.) Tato metoda, která je referenční pro tato tavidla, je vhodná pro obsah halogenidů v rozmezí od 0,05 % (m/m) do 2 % (m/m) v netěkavé složce tavidla. Metoda B je titrační metodou pro stanovení celkového obsahu halogenidů (kromě fluoridů) v tavidlech rozpustných ve vodě. Používá se pro tavidla tříd 2.1.2. A a 3.1.1.A podle ISO 9454-1. (V ČR zavedena - viz výše.) Metoda C je titrační metodou pro stanovení obsahu halogenidů (kromě fluoridů) v tavidlech rozpustných ve vodě obsahujících fosforečnany a je použitelná pro tavidla třídy 3.2.1.A dle ISO 9454-1. (V ČR zavedena - viz výše.) Metoda D je kvalitativní zkouška na přítomnost iontových halogenidů s použitím papírku s chromanem stříbrným. Tento způsob se může použít pro všechny třídy tavidel. Princip a postupy provedení normalizovaných metod jsou podrobně stanoveny. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Metoda A: Potenciometrická metoda, kapitolu 4 - Metoda B: Titrační metoda pro halogenidy (kromě fluoridů) v tavidlech rozpustných ve vodě, kapitolu 5 - Metoda C: Titrační metoda pro stanovení obsahu halogenidů (kromě fluoridů) v tavidlech obsahujících fosforečnany rozpustných ve vodě, kapitolu 6 - Metoda D: Kvalitativní zkouška na přítomnost iontových halogenidů v tavidle, kapitolu 7 - Vzájemná shoda výsledků a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Konečně norma obsahuje normativní Přílohu A a Přílohu ZA. ČSN EN 9455-6 (05 0056) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN ISO 9455-6 (050056)
Katalogové číslo 51959
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963519593
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9455-2 (050052)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda

ČSN EN ISO 9455-3 (050053)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou

ČSN EN ISO 9455-5 (050055)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle

ČSN EN ISO 9455-9 (050059)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku

ČSN EN ISO 9455-10 (050060)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky

ČSN EN ISO 9455-12 (050062)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce

ČSN EN ISO 9455-11 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel

ČSN EN ISO 9455-13 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla

ČSN EN ISO 9455-14 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel

ČSN EN ISO 9455-15 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi

ČSN EN ISO 9455-16 (050066)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah

ČSN EN ISO 9455-17 (050067)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla