ČSN EN ISO 11144 (856011) Zrušená norma

Stomatologie - Stomatologické vybavení - Připojení přívodních a odpadních potrubí

ČSN EN ISO 11144 Stomatologie - Stomatologické vybavení - Připojení přívodních a odpadních potrubí
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy s EN ISO 11144:1996. Evropská norma EN ISO 11144:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11144:1995 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na rozložení přípojek přívodních a odpadních potrubí pro stomatologické vybavení, stomatologické soupravy, přístroje a zařízení, jak z hlediska instalací potrubí, tak jejich vzájemných vazeb. Norma rovněž stanoví jejich vzájemné polohy, středy a minimální rozměry k uložení potrubí pro vodu, odpadní vodu a odsávání (vakuum) a přilehlé prostory určené pro elektrická vedení a potrubí pro stlačený vzduch ke stomatologickým přípojkám. Tato mezinárodní norma obsahuje požadavky pro všechny typy stomatologických souprav a stomatologických pracovišť. Dále - poměrně stručná - norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky a nakonec normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 11144 (85 6011) byla vydána v dubnu 1998. Nahradila ČSN 85 6011 - Přívodní a odpadní potrubí stomatologických zařízení - Připojovací rozměry ze září 1981.

Označení ČSN EN ISO 11144 (856011)
Katalogové číslo 51364
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963513645
Norma byla zrušena k 1. 11. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 7494-2 (856050)
Tato norma nahradila ČSN 85 6011 (856011) z prosince 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)