ČSN EN 815 +A2 (277993) Zrušená norma

Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 815 +A2 Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách - Bezpečnostní požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 815+A2

Tato norma je aplikovatelná pro neštítové tunelové vrtací stroje, TBM, a pro beztyčové šachtové vrtací stroje, SBM, a pro jejich tažený nebo připevněný zajišťovací komplex, které se používají k ražení tunelů nebo šachet v horninách, kde celý prostor se těží najednou nebo ve více fázích použitím mechanických prostředků. Norma specifikuje základní bezpečnostní požadavky pro projekt (konstrukci), výrobu a údržbu takových strojů, pokud jsou použity v nevýbušných atmosférách; společně s metodami jejich ověřování. Norma specifikuje způsob monitorování pro rizikové atmosféry.
Touto evropskou normou jsou ošetřena veškerá významná rizika, která jsou relevantní pro neštítové vrtací stroje k vrtání tunelů a beztyčové vrtací stroje pro vrtání šachet při jejich použití pro práci v horninách, když jsou použity podle svého určení a za podmínek, které předpokládá jejich výrobce. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření, která jsou nutná k odstranění nebezpečí vyplývajících z významných rizik, nebo pro jejich zmenšení.

Označení ČSN EN 815 +A2 (277993)
Katalogové číslo 82940
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2009
Datum účinnosti 1. 4. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963829401
Norma byla zrušena k 1. 1. 2015
a nahrazena ČSN EN 16191 (277992)
Tato norma nahradila ČSN EN 815 (277993) z dubna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)