ČSN EN 894-1 (833585) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 894-1:1997. Evropská norma EN 894-1:1997 má status české technické normy. Tato evropské norma se vztahuje k projektování sdělovačů a ovládačů strojních zařízení. Specifikuje obecné principy interakce člověka se sdělovači a ovládači, aby se minimalizovaly chyby obsluhy a zajistila efektivní interakce mezi obsluhou a zařízením. Je zvlášť důležité dodržovat tyto zásady, jestliže by chyba obsluhy mohla vést ke zranění nebo poškození zdraví. Jde o základní a z fyziologického hlediska velmi důležitou ergonomickou normu, obsahující požadavky na sdělovače. Je to patrno i z výčtu kapitol, které norma obsahuje: kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Zásady projektování pro vztah obsluha - úkol. Z definic v kapitole 3 citujeme: čl.3.1 Ovládač: Část řídicího systému, která je přímo ovládána obsluhou, například stiskem a definici čl.3.2. Sdělovač: Zařízení pro sdělovací informace, které je podle způsobu sdělování buď vizuální , akustické nebo taktilní (dotykové). Norma dále obsahuje informativní Přílohu A a informativní Přílohu ZA. Text této přílohy zní: "Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků následující směrnice EU. Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (89/392/EHS) a její změny 91/368/EHS a 93/44/EHS. Na výrobky, které platí tato norma se mohou vztahovat na další požadavky a další směrnice EU." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 894-1 (83 3585) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 894-1 (833585)
Katalogové číslo 51815
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963518152
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 894-1 +A1 (833585)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 894-1 +A1 (833585)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

ČSN EN 894-2 +A1 (833585)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače

ČSN EN 894-3 +A1 (833585)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

ČSN EN 894-4 (833585)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů