Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z prosince 1995

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
18776

ČSN IEC 1078/změna Z1 (010677) - prosinec 1995

Metody analýzy spolehlivosti. Metoda blokového diagramu bezporuchovosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18803

ČSN ISO 7235/změna Z1 (011663) - prosinec 1995

Akustika. Měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí. Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta

Změna byla zrušena k 1. květnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18744

ČSN 05 0601/změna Z2 (050601) - prosinec 1995

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

32 Kč vč. DPH
18167

ČSN EN 27286 (052011) - prosinec 1995

Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)

190 Kč vč. DPH
18498

ČSN 26 9375 (269375) - prosinec 1995

Terminologie kombinované dopravy

340 Kč vč. DPH
18566

ČSN ISO 789-7 (300447) - prosinec 1995

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 7: Výkon na hnací nápravě

230 Kč vč. DPH
17944

ČSN EN 2064 (314800) - prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou. Technická specifikace

230 Kč vč. DPH
18584

ČSN EN 2828 (318050) - prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků hlazením tlakem

125 Kč vč. DPH
18585

ČSN EN 2830 (318051) - prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků střihovým namáháním

125 Kč vč. DPH
18583

ČSN EN 2497 (318350) - prosinec 1995

Letectví a kosmonautika. Suché otryskávání titanu a slitin titanu

125 Kč vč. DPH
18693

ČSN 33 2000-1/změna Z1 (332000) - prosinec 1995

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18694

ČSN 33 2000-3/změna Z1 (332000) - prosinec 1995

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18695

ČSN 33 2000-4-46/změna Z1 (332000) - prosinec 1995

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18786

ČSN IEC 317-1/změna Z1 (347307) - prosinec 1995

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 1: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18780

ČSN IEC 317-12/změna Z1 (347307) - prosinec 1995

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18778

ČSN IEC 317-13/změna Z1 (347307) - prosinec 1995

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 13: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18784

ČSN IEC 317-14/změna Z1 (347307) - prosinec 1995

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 14: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18779

ČSN IEC 317-15/změna Z1 (347307) - prosinec 1995

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18782

ČSN IEC 264-2-2/změna Z1 (347386) - prosinec 1995

Balení vodičů pro vinutí. Část 2-2: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl druhý: Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu

125 Kč vč. DPH
18783

ČSN IEC 264-2-3/změna Z1 (347388) - prosinec 1995

Balení vodičů pro vinutí. Část 2-3: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl třetí: Specifikace cívek z termoplastického materiálu

125 Kč vč. DPH
18459

ČSN IEC 1055-1 (368510) - prosinec 1995

Technika měření a provozní nastavení videomagnetofonů pro profesionální účely. Část 1: Provozní nastavení analogových videomagnetofonů pro záznam úplného signálu

340 Kč vč. DPH
18238

ČSN ISO 5806 (369010) - prosinec 1995

Zpracování informací. Specifikace jednoduchých rozhodovacích tabulek

230 Kč vč. DPH
18311

ČSN ISO/IEC 6429 (369105) - prosinec 1995

Informační technika. Řídicí funkce pro kódované soubory znaků

770 Kč vč. DPH
18251

ČSN ISO/IEC 11569 (369219) - prosinec 1995

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry styčných částí a přiřazení čísel kontaktů 26-pólového konektoru rozhraní

230 Kč vč. DPH
18409

ČSN ISO/IEC TR 10183-1 (369823) - prosinec 1995

Informační technika. Textové a kancelářské systémy, architektura kancelářských dokumentů (ODA) a formát výměny. Technická zpráva o zkoušení implementací ISO 8613. Část 1: Metodika zkoušení

340 Kč vč. DPH
18229

ČSN EN 24884 (420862) - prosinec 1995

Slinuté karbidy. Odběr vzorků a zkoušení prášků za použití spékaných zkušebních těles (ISO 4884:1978)

125 Kč vč. DPH
18232

ČSN EN 310 (490147) - prosinec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu

125 Kč vč. DPH
18233

ČSN EN 317 (490166) - prosinec 1995

Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

125 Kč vč. DPH
18642

ČSN EN 647 (500486) - prosinec 1995

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za horka

125 Kč vč. DPH
18743

ČSN 57 5010/změna Z1 (575010) - prosinec 1995

Výrobky z mořských ryb. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18647

ČSN ISO 5317 (654817) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného ve vodě. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč vč. DPH
18648

ČSN ISO 7407 (654819) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného v kyselině. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč vč. DPH
18749

ČSN ISO 3856-2 (673035) - prosinec 1995

Nátěrové hmoty. Stanovení obsahu "rozpustných" kovů. Část 2: Stanovení antimonu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrometrická metoda s Rhodaminem B

190 Kč vč. DPH
18671

ČSN ISO 3696/změna Z1 (684051) - prosinec 1995

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

32 Kč vč. DPH
18712

ČSN 72 5510/změna Z3 (725510) - prosinec 1995

Užitkový a ozdobný porcelán

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18711

ČSN 72 5560/změna Z2 (725560) - prosinec 1995

Užitková a ozdobná keramika

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
18631

ČSN ETS 300 521 (872552) - prosinec 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce sítě (GSM 03.01)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
18632

ČSN ETS 300 522 (872553) - prosinec 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Architektura sítě (GSM 03.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
18634

ČSN ETS 300 524 (872555) - prosinec 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Požadavky na signalizaci, vztahující se ke směrování hovorů k mobilním účastníkům (GSM 03.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
18635

ČSN ETS 300 525 (872556) - prosinec 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Procedura obnovy (GSM 03.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
18636

ČSN ETS 300 526 (872557) - prosinec 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Organizace účastnických dat (GSM 03.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
18637

ČSN ETS 300 528 (872558) - prosinec 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Typy připojení veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) (GSM 03.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
18638

ČSN ETS 300 530 (872559) - prosinec 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Postupy při registraci polohy (GSM 03.12)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
18639

ČSN ETS 300 531 (872560) - prosinec 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nespojitý příjem (DRX) v systému GSM (GSM 03.13)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
18431

ČSN ISO 3535 (975003) - prosinec 1995

Výměna dat. Vzory formulářů a plán rozmístění

190 Kč vč. DPH