ČSN EN 494 (723402) Zrušená norma

Vláknocementové vlnité střešní desky a tvarovky. Technické požadavky a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje technické požadavky na vláknocementové vlnité desky a vláknocementové tvarovky pro střechy. Dále obsahuje postupy kontrol, zkoušek a přejímací podmínky. Pro účely této normy jsou vláknocementové vlnité desky rozděleny podle výšky vlny a mechanických vlastností. Na obrázcích 1 až 7 jsou příklady profilů.
POZNÁMKA - Některá z těchto ustanovení lze po dohodě mezi výrobcem a odběratelem použít pro zakřivené desky.

Označení ČSN EN 494 (723402)
Katalogové číslo 17988
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963179889
Změny a opravy Opr.AC 11.97t, A1 4.00t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN 494 (723402)
Tato norma nahradila ČSN 72 2901 (722901) z června 1987
ČSN 72 2903 (722903) z prosince 1988
ČSN 72 3161 (723161) z prosince 1982
ČSN 72 2660 (722660) z dubna 1980
ČSN 72 3108 (723108) z září 1978
ČSN 72 3160 (723160) z prosince 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)