ICS 91.100.40 - Vláknocementové výrobky

ČSN EN 492 +A2 (723401) - březen 2020 aktuální vydání

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 494 +A1 (723402) - březen 2016

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 12467 +A2 (723403) - březen 2020 aktuální vydání

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 15057 (723411) - říjen 2006

Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu

230 Kč

ČSN EN 12617-2 (732128) - březen 2005

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Smršťování výrobků na bázi polymerního pojiva určených pro injektáž trhlin: Objemové smršťování

125 Kč