ICS 91.060.20 - Střechy

ČSN EN 60335-2-83 (361045) - květen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.09t

315 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - srpen 2005 aktuální vydání

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15087 (722686) - duben 2006

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky

230 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

340 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

340 Kč

ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987

Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

190 Kč

ČSN P CEN/TS 1187 (730867) - červen 2012

Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - únor 2020 aktuální vydání

Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 73 1901-1 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení

350 Kč

ČSN 73 1901-2 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.21t

360 Kč

ČSN 73 1901-3 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

360 Kč

ČSN EN 501 (747701) - květen 1996

Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

190 Kč

ČSN EN 516 (747702) - květen 2006 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně

230 Kč

ČSN EN 517 (747703) - květen 2006 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

230 Kč

ČSN EN 607 (747704) - duben 2005 aktuální vydání

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 612 (747705) - červenec 2005 aktuální vydání

Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

230 Kč

ČSN EN 1462 (747706) - únor 2005 aktuální vydání

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 502 (747710) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 504 (747711) - listopad 2000

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

230 Kč

ČSN EN 505 (747712) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 507 (747713) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 506 (747714) - únor 2009 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

350 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - březen 2015 aktuální vydání

Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel

440 Kč

ČSN EN 508-2 (747715) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 508-3 (747715) - únor 2009 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

350 Kč

ČSN EN 1873 +A1 (747716) - srpen 2016 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 14963 (747717) - prosinec 2006

Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 14964 (747718) - leden 2007

Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 14782 (747720) - červenec 2006

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

440 Kč

ČSN EN 14783 (747721) - listopad 2013 aktuální vydání

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

350 Kč

ČSN EN 12951 (747750) - duben 2005

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12056-3 (756760) - červen 2001

Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.03t, Z2 1.14t

504 Kč