ČSN EN 492 (723401) Zrušená norma

Vláknocementové střešní desky a tvarovky. Technické požadavky a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje technické požadavky na cementovláknité desky a vláknocementové tvarovky pro střechy. Dále obsahuje postupy kontrol, zkoušek a přejímací podmínky. Platí pro vláknocementové střešní desky do rozměru h < 850 mm (viz kapitola 4), určené pro pokrývání střech s přesahem. Pro účely této normy jsou vláknocementové střešní desky rozdělené podle jejich ohybového momentu.

Označení ČSN EN 492 (723401)
Katalogové číslo 17987
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963179872
Změny a opravy Opr.AC 11.97t, A1 4.00t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN 492 (723401)
Tato norma nahradila ČSN 72 2901 (722901) z června 1987
ČSN 72 2903 (722903) z prosince 1988
ČSN 72 3161 (723161) z prosince 1982
ČSN 72 2660 (722660) z dubna 1980
ČSN 72 3108 (723108) z září 1978
ČSN 72 3160 (723160) z prosince 1979
Dostupnost skladem (tisk na počkání)