ČSN EN ISO 9002 (010322) Zrušená norma

Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (ISO 9002:1994)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN ISO 9002:1994. Specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti se mají použít v případech, kdy je třeba prokázat způsobilost dodavatele dodávat shodný výrobek s návrhem vytvořeným podle požadavků. Specifikované požadavky směřují především k dosahování uspokojení zákazníka prevencí neshody ve všech etapách od výroby až po servis. Tato mezinárodní norma se dá použít v situacích: a) kdy jsou specifikované požadavky na výrobek obsaženy ve vytvořeném návrhu nebo specifikaci, a b) kdy se dá důvěra ve shodu výrobku docílit přiměřeným prokázáním způsobilosti dodavatele při výrobě, instalaci a servisu. Nejrozsáhlejší část normy zahrnuje kapitola 4 - Požadavky na systém jakosti. Norma obsahuje - jak je to u této skupiny norem obvyklé - vedle českého i paralelní text anglický. ČSN EN ISO 9002 (01 0322) byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN ISO 9002 (pozor, nahrazená norma nebyla EN ISO, ale pouze ISO!) z 22.2.1991.

Označení ČSN EN ISO 9002 (010322)
Katalogové číslo 18763
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963187631
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 9001 (010321)
Tato norma nahradila ČSN ISO 9002 (010322) z února 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)