ČSN EN 353-1 (832625) Zrušená norma

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 353-1:1992. Specifikuje požadavky, zkušební metody, návody k používání a značení pohyblivých zachycovačů na pevném zajišťovacím vedení, obvykle připevněných nebo začleněných v žebřících nebo stoupacích systémech přiměřeně upevněných ke vhodné konstrukci. Pohyblivé zachycovače jsou podle této normy používány v systémech zachycujících pád specifikovaných v EN 363 ve spojení se zachycovacími postroji specifikovanými v EN 361. Jiné typy zachycovačů pádu jsou specifikovány v EN 360 a v EN 353-2. Tlumiče pádu jsou specifikovány v EN 355. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Termíny a definice, kap. 4 Technické požadavky, kap. 5 Zkušební metody a kap. 6 Návod k používání a značení. Zde se opět - jak je to v normách EN obvyklé - požaduje, aby návod k používání byl v jazyce země prodeje. ČSN EN 353-1 (83 2625) byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN EN 353-1 (832625)
Katalogové číslo 18656
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963186566
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 353-1 (832625)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 353-1 +A1 (832625)
Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

ČSN EN 353-2 (832625)
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení