ČSN EN 353-1 (832625) Zrušená norma

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, obyčejně připevněném nebo začleněném v pevném žebříku nebo příčlích přiměřeně přizpůsobených k vhodným konstrukcím. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení odpovídající této normě jsou podsystémy tvořící jeden ze systémů zachycení pádu obsažených v EN 363, v kombinaci se zachycovacím postrojem specifikovaným v EN 361 včetně předního připojovacího bodu vhodně umístěného, pokud jde o zachycení pádu.
Změny proti předchozí normě : Doplnění kapitoly 3 o definici vodorovné vzdálenosti. Doplnění článku 4.2 o požadavky na spojovací prostředky. Doplnění o článek 4.7 Značení a informace. Rozdělení kapitoly 6 na kapitolu 6 Značení a 7 Informace poskytované výrobcem a doplnění požadavků. Doplnění o kapitolu 8 Balení, Přílohu ZA a Bibliografii.
V příloze ZA uvádí, které články této evropské normy jsou vhodné k podpoře požadavků směrnice 89/686/EEC, Přílohy II.

Označení ČSN EN 353-1 (832625)
Katalogové číslo 66558
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2003
Datum účinnosti 1. 4. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963665580
Norma byla zrušena k 1. 6. 2015
a nahrazena ČSN EN 353-1 (832625)
Tato norma nahradila ČSN EN 353-1 (832625) z prosince 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 353-1 +A1 (832625)
Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

ČSN EN 353-2 (832625)
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení

foo